חיבור וחיסור מספרים מכוונים

חיבור חיסור מספרים מכוונים

בנושא זה אנו לא מדברים על פעולת חיסור מספרים מכוונים, אלא על חיבור של שני מספרים מכוונים.

טבלה המסכמת את פעולות חיבור מספרים מכוונים:

כאשר מחברים מספרים בעלי סימנים זהים

כאשר מחברים מספרים בעליי סימנים שונים

1.      שומרים על אותו סימן

1.      בוחרים סימן של המספר ה"חזק" (הגדול).

2.      מחברים ערכים מוחלטים של המספרים (כלומר לא מתייחסים לסימנים)

2.      מחסרים ערכים מוחלטים של המספרים.

 
 חיבור וחסור מספרים מכוונים הסבר מחיי היום יום +הגדרה ותרגול מומלץ מאוד מתוך- weizmann
הסבר חיבור וחיסור מספרים מכוונים- מתוך אתר ויקיספר
mantrik   הסבר ותרגול- מתוך אתר
Comments