סדר פעולות חשבון

  
 סדר פעולות חשבון:
 
סדר פעולות חשבון עם סוגריים
ובלי סוגריים- מתוך your way
 
דף תרגול סדר פעולות חשבון עם סוגריים- מכללת קיי
 
Comments