ดอกบัวตอง

เมื่อหน้าหนาวมาเยือน ก็ถึงเวลาที่บรรดาดอกไม้นานาพันธุ์จะผลิดอกออกผล
ซึ่งสถานที่ที่เราจะได้เห็นบรรดาดอกไม้ออกดอกได้สาวยงามที่สุด คงไม่พ้น
แถบภาคเหนือของประเทศไทยที่มีสภาพอากาศที่เย็นกว่าที่อื่นนั่นเอง

และ เมื่อเอ่ยถึงภาคเหนือแล้ว คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือ
เชียงรายเท่านั้น แต่ในวันนี้เราจะขอแนะนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือที่รู้จักกัน
ในนาม “เมืองสามหมอก” โดยทุกๆ วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงเดือนธันวาคม
ของทุกปี ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจะมีการจัดงาน “เทศกาลดอกบัวตองบาน”
ซึ่งว่ากันว่าช่วงเวลานี้ของแม่ฮ่องสอนนั้นน่าไปเยือนอย่างยิ่ง

ดอกบัวตองนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ดอกบัวตองเป็นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งที่ดอกจะมีสีเหลืองอร่าม หากใครไม่รู้จักอาจ
คิดว่ามันคือดอกทานตะวันก็เป็นได้ ซึ่งความคล้ายคลึงจึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่า
ทานตะวันป่า หรือ ทานตะวันดอก ขณะที่ชาวล้านนาเรียก บัวตอง

โดยชื่อสามัญของดอกบัวตองคือ Mexican Sunflower Weed หรือชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. ซึ่งจริงๆ แล้วดอก
บัวตองก็เป็นพืชในตระกูลทานตะวันขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดจากประเทศในแถบทวีป
อเมริกากลางอย่างเม็กซิโก แต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดที่ทำให้ดอกบัวตองมาอยู่ในแถบ
ภาคเหนือของประเทศไทยได้

ทั้งนี้ดอกบัวตองยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีอายุยืนยาว สามารถสูงได้ถึง
5 เมตร มีสีเหลืองคล้ายดอกทานตะวัน แต่มีขนาดที่เล็กกว่าดอกทานตะวัน เป็น
ลักษณะใบเดี่ยวที่มีขอบหยัก กลีบดอกเรียวมีประมาณ 12-14 กลีบ ชอบขึ้นในพื้น
ที่ที่มีอากาศเย็น จะออกดอกสวยงามที่สุดบนยอดดอยที่สูงกว่า 800 เมตรขึ้นไป
โดยจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมเท่านั้น ซึ่ง
ดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอจะบานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่
บนความสูงราวๆ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ที่ตั้งของดอยแม่อูคอนั้นอยู่ที่ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
แหล่งดอกบัวตองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีอยู่ 2 แห่ง แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมก็ คือ
ที่ดอยแม่อูคอนี่แหละ ส่วนอีกแห่งนั้นอยู่ที่ดอยแม่เหาะ เขตอำเภอแม่สะเรียง แม้ดอก
บัวตองที่ดอยแม่เหาะจะไม่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเท่าที่ดอยแม่อูคอ แต่สามารถเดิน
ทางไปได้ง่ายกว่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะกว่า ขณะที่ดอยแม่อูคอ คุณสามารถ
แบกเป้ไปกางเต็นท์ท่ามกลางทุ่งบัวตองได้

การเดินทางไปดอยแม่อูคอนั้น สามารถเดินทางได้จากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
108 จากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ทางราวๆ 200 กิโลเมตร หรือ 67 กิโลเมตร
จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลี้ยวสู่ทุ่งบัวตอง 26 กิโลเมตร หรือน้ำตกแม่สุรินทร์ 37 กิโลเมตร
เป็นถนนลาดยางและลูกรัง หรือคุณสามารถใช้เส้นทางจาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ผ่านดอยอินทนนท์เข้าสู่ทุ่งบัวตองได้

Comments