PRESENTACIÓ

La funció d’aquest servei és l'orientació escolar i professional dels alumnes així com l’assessorament de l’equip docent i pares.

 

El servei d’orientació Psicopedagògica pretén recolzar, des de la psicologia de l’educació i la pedagogia, el procés de creixement i maduració dels alumnes tant a nivell acadèmic com personal.