Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οροπέδιου Λασιθίου


Μέσα στη Μονή Βιδιανής στο Οροπέδιο Λασιθίου στεγάζεται παράρτημα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για τον ορεινό όγκο της Δίκτης.

Απώτατος στόχος της υπό εξέλιξη προσπάθειας είναι η προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής και κυρίως των ενδημικών ειδών, σε ένα πρότυπο "ανοιχτό" υπαίθριο μουσείο.

Περιοχή: Μονή Βιδιάνης (Κάτω Μετόχι)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2844022421

Comments