ข่าวประชาสัมพันธ์

 สวัสดีปีใหม่ 2563
ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิผล
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เทอญ... 
รายงานประจำปี 2561 
scan QR code
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะโรงเรียนปลอดขยะ คัดแยกขยะ ตามหลัก 3R

ทำความดีถวายพ่อ รัชกาลที่ ๙ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวันพระ

ลอยกระทง ปี60


Energy We Care #ครอบครัวข่าว3

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ60

รางวัลชนะเลิศเปตองหญิง ระดับ กทม.

กิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิ.ย. 60)

กิจกรรมวันไหว้ครู 2560 (วันที่ 22 มิ.ย. 60)


กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รร.ออเงิน ปี 60 (13 ม.ค.60)วันเด็กแห่งชาติ รร.ออเงิน ปี 2560การแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 (101 เกมส์)กิจกรรมโครงการ ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย ระดับชั้น ป.3-6 ณ สระว่ายน้ำ สวนกีฬารามอินทรา


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนออเงิน 24-25 พ.ย.59       

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี รร.ออเงิน 22 พ.ย.59ข่าวการศึกษา