http://www.yoga-mandala.co.il/

יוגה באמירים-קבוצות            ,אירוח סדנאות

עבודות של מאוריסיו הנגר                              יוגה דאנס     יוגה בהריון 

חוברות מנדלות                                 פרחי באך  וילדים    

סדנת מגע ויוגה לזוגות             מאמרים

   http://www.havilot-nofesh.co.il/      ספא בצפון                   קורס רייקי לזוגות                                                                                                   

       משחק זיכרון מנדלות מעץ לילדים                  כן תאמרי לי זה לא יקרה                                                                                                      

                                                                            

YOGA MANDALA                                                         
  
                                      ,054-4856799                  , 04-6990779             אורלי שעיה   אמירים  
.yogamandala-art.org
orlymami8@GMAIL.COM