כותרים


 מתוך המגוון הרחב של תוצרי "אור לעינים", מוצגת כאן רשימה חלקית בלבד של כותרים:
 • "תפילת ערבית לשבת"
 • "שחרית ומוסף לשבת"
 • "זמירות לשבת" (כולל ברכון)
 • "מנחה לשבת וערבית למוצאי שבת"
 • "שחרית ומוסף לראש השנה" (כולל כל הפיוטים).
 • "שחרית ומוסף ליום כיפור" (כולל כל הפיוטים)
 • "מנחה ונעילה ליום כיפור " (כולל ערבית למוצאי יום כיפור).
 • "שחרית ומוסף לשלושת הרגלים"
 • "תפילת ערבית לשבועות"
 • "קינות לליל תשעה באב" (כולל תפילת ערבית, מגילת איכה עם טעמי מקרא וקינות)
 • "מגילת אסתר" עם טעמי מקרא והכוונת הקריאה
 • מגילת איכה תיקון קוראים (עם הדגשת שווא נע, דגש חזק וקמץ קטן)
 • "תפילת השחר" לילדים
 • "שחרית לחול" לבנות המתפללות תפילת יחיד