דף הבית

 
אור לעיניים
"אור לעיניים" הינו מיזם שפותח על-ידי שלמה אורבך על-מנת לאפשר, לצרכים פרטיים, את הנגשת סידורי התפילה ופרשיות הקריאה בתורה וההפטרות ללקויי ראיה.
 
לקויי הראיה, המתקשים בקריאת טקסטים עם אותיות בגודל הסטנדרטי המקובל נאלצים לכן, להשתמש לשם קריאה ותפילה - בעזרי ראייה אופטיים שונים כמו: משקפיים מיוחדים ו/או זכוכית מגדלת, מערכות הגדלה ממוחשבות (העלולות להוות בעיה בשבתות וחגים), או לחילופין צילום בהגדלה של סידורי תפילה מסחריים קיימים (לאחר קבלת הרשאה מתאימה).

מיגבלות סידורי תפילה מסחריים קיימים
סידורי התפילה המסחריים המודפסים כיום, גם כאלה המצהירים שאותיותיהם גדולות במיוחד, לוקים בחסר עבור לקויי ראיה: 
  • גודל האותיות אינו אחיד - חלק עדיין באותיות מוקטנות.
  • הגופנים אינם אחידים או שאינם ברורים דיים עבור לקויי ראיה, כמו שימוש בגופנים צרים בעוביים - אופקית או אנכית.
  • היקף מוגבל ביותר של תכנים - בדרך כלל תפילות לימי חול ושבת אך לא לימים נוראים, לחגים או לקריאות בתורה.
לדוגמא: ישנם סידורים שאותיותיהם גדולות אך הן צרות ברוחבן. הצרה כזו מאפשרת, אמנם, הגדלת מספר האותיות / המילים בשורה ומאפשרת לכן חיסכון בעמודים, אך לרוב החלק האופקי של האות מעובה (דבר שרצוי מבחינת קקלקוי הראיה) ולעומת זאת החלק האנכי של האות צר במיוחד (דבר המקשה על לקוי ראיה).
יתר-על-כן, להקטנת משקל הסידור משתמשים במקרים רבים בדפים דקים יותר מאשר דפים סטנדרטיים. אלא שזה מחייב להקטין את כמות הצבע הניתן לאותיות, לשם הקטנת השתקפות עמוד אחד בצידו השני של הדף (דבר כזה מקשה מאד על לקוי הראיה).
 
ישנם גם סידורים ומחזורים המיועדים לשליחי ציבור אשר מודפסים בהגדלה בפורמט מוגדל. אך ההגדלה המוגבלת אינה מספקת, לרוב, את צרכי לקוי הראיה.
 
לא כל הגופנים שבסידורים והמחזורים שהוזכרו מתאימים עבור לקויי הראיה. על פניו, הגופן המועדף עבור לקויי ראיה הוא הגופן Times New Roman  מעובה  (או הדומים לו). האותיות העבריות של גופן זה הן ריבועיות והן מעובות הן בחלק האופקי והן בחלק האנכי שלהן והן מאפשרות גם הבחנה טובה בין אותיות עבריות דומות, כמו לדוגמא: ד/ר, ג/נ, ב/כ, ם/ס. (הבחנה כזו חיונית עבור לקוי ראיה).

פעילות "אור לעינים"
בתחילה, החל שלמה אורבך ביצירת מגוון רחב של סידורים פונקציונליים / ייעודיים לכל ימות השנה (כולל לימים הנוראים עם פיוטיהם), כל זאת תוך הגהה מוקפדת על התכנים.

את הקריאות בתורה וההפטרות הכין בשלב ראשון ללא טעמי המקרא.
הסידורים, הקריאות בתורה וההפטרות הוכנו עם אותיות גדולות במיוחד על בסיס גופן Times New Roman מעובה.
בשלב מאוחר יותר נוספו טעמי מקרא לסדר הקריאות וההפטרות.
מספר הגופנים התומכים בטעמי מקרא הוא קטן, עקב השימוש המיוחד והמוגבל שלהם ועקב מורכבותם. חלקם של גופנים אלה יקרים וחלקם ניתנים להורדה בצורה חופשית, אך למעשה רובם אינם תואמים את הדרישות של המתקשים בראייה.
לצורך זה עיצב שלמה אורבך, קבוצה / משפחה של גופנים (גופני שלמה) התומכים בטעמי מקרא, על בסיס הגופן Ezra SIL SR , בהתאם לרשיון לשינוי הגופן שניתן על-ידי יוצריו - חברת SIL (חברת SIL היא חברה ללא מטרות רווח).
 
הדגמות והסברים על גופני שלמה (The Shlomo fonts) ניתן למצוא בדף הגופנים (בעברית) וביתר הרחבה בדף  The Shlomo fonts  (באנגלית). הורדת הגופנים זמינה מתוך דפים אלו.
האותיות העבריות של גופן שלמה מעובה  (Shlomo Bold) דומות לאלו של גופן Times New Roman מעובה. (גופני Times New Roman אינם תומכים בטעמי מקרא).

תוצרי "אור לעינים" ושימושיהם
תוצרי "אור לעינים" מודפסים בשתי תצורות עיקריות: האחת בפורמט  4A , המיועדת בעיקר ללקויי ראיה, והשניה בפורמט 5A  המיועדת לבעלי ראיה טובה.
גודל ומשקל התוצרים בפורמט 5A הם כמחצית מאלה בפורמט 4A וגודל אותיותיהם הוא כ - 70% מאלה של פורמט 4A.
תוצרים מסוימים הוכנו עבור ילדים.
הסידורים הפונקציונליים בנוים כך שהם כוללים אך ורק את קטעי התפילה הייעודיים לאותה תפילה ולמעשה ללא צורך בדילוגים  (אלא במקרים מאד ספציפיים - כמו דילוג ל - "קריאת הלל", להושענות או לספירת העומר).
הם לכן שימושיים מאד גם לילדים או לכאלה הבאים להתפלל אך אינם מצויים בסידור התפילה ומתקשים בדפדוף בסידור מסחרי רגיל - למציאת קטעי התפילה הרלבנטיים לתפילה של אותה שעה וכן אינם מתמצאים בקטעי התפילה עליהם יש לדלג או לעקוף.
התוצרים עם טעמי מקרא משמשים גם את בעלי הראיה הטובה כאשר אלה מתכוננים לקריאה בספר התורה, במגילות קלף או במגילות מודפסות. (כידוע, מופיעות המגילות במחזורים המקובלים באותיות מוקטנות מאד - גם אם הן כוללות טעמי מקרא. דבר המקשה מאד את הקריאה גם לבעלי ראיה טובה.).
הוכנו לכן גם "תיקוני קוראים" ספציפיים לפרשות ולמגילות מסוימים.
הכנת התוצרים עם טעמי המקרא נעשית, כיום, בעיקר בעזרת הגופן Shlomo Bold (ובשעת הצורך גם בעזרת הגופן Shlomo Stam ).
 
רשימה מקוצרת של כותרות תוצרי "אור לעינים", מובאת בדף הכותרים.