דף הבית

האתר "מגדר ומנהיגות נשים" מיועד לתלמידי מגמת סוציולוגיה. האתר עוסק בתפיסות מגדריות וסטריאוטיפים נשיים וגבריים בכלל ושל מנהיגות נשים בפרט. באתר תידון הסוגיה של דפוסי המנהיגות הנשית והגברית, מתוך חקירת נשים מנהיגות בארץ ובעולם.

נושא המגדר נלמד כחלק מתוכנית הלימודים במסגרת לימודי התרבות, הקבוצה, המשפחה והחיברות. דרך תת הנושא של מנהיגות נשים אבחן את התפיסות המגדריות בחברה והתפתחותן.

האתר נערך על ידי אורית שוויצר, במסגרת קורס לפיתוח יחידת לימוד בסביבה מתוקשבת.

באיסוף התכנים לאתר, נעשה שימוש גם בחומרים שהופקו על ידי היחידה למגדר ושוויון בין המינים במשרד החינוך.

האתר נבנה לצרכים לימודיים ואין כוונה לעשות שימוש בתמונות או בפרטים לצרכים אחרים. כמו כן, נעשה נסיון לא לפגוע בזכויות יוצרים.

מגדר

תת-דפים (2): מגדר רציונאל