Appendix‎ > ‎

Location of NITs

City/Town State Population of city/town Population rank
Delhi Delhi 18,639,762 2
Surat Gujarat 3,196,799 10
Jaipur Rajasthan 3,102,808 11
Patna Bihar 2,656,318 13
Nagpur Maharashtra 2,569,775 14
Bhopal MP 1,751,766 17
Allahabad UP 1,272,612 31
Jamshedpur Jharkhand 1,252,815 33
Srinagar J & K 1,104,489 41
Calicut Kerala 1,000,802 46
Tiruchirapalli Tamil Nadu 963,237 49
Jalandhar Punjab 958,854 50
Raipur Chhatisgarh 795,104 56
Dehradun Uttarakhand 738,889 57
Warangal Andhra Pradesh 656,298 61
Surathkal, Mangalore Karnataka 612,374 66
Pudducherry Pudducherry 575,027 71
Rourkela Orissa 550,668 75
Durgapur West Bengal 543,922 77
Shillong Meghalaya 304,596 136
Aizawl Mizoram 295,864 140
Imphal Manipur 279,679 147
Agartala Tripura 218,028 184
Silchar Assam 209,543 193
Kurukshetra (Thaneswar) Punjab 157,609 249
Panaji Goa 142,336 271
Kohima Nagaland 103,210 407
Gangkot Sikkim 32,483  
Hamirpur Himachal Pradesh 17,219
Comments