1 מהי גזענות?כיצד היא משפיעה על האלימות בספורט?

מצאתי שתופעת הגזענות מלווה בשנים האחרונות את אירועי הספורט הן בארץ והן בעולם.הגזענות היא עוד אחת מהדוגמאות הממחישות מהי אלימות.תופעת הגזענות מחריפה משנה לשנה,מגרשי הספורט מהווים "כלי פתוח" לכל אחד להביע את דעתו.בעולם וגם בישראל מנסים למגר את התופעה לדוגמה בשנת 2008 חוקק בישראל חוק איסור אלימות בספורט.סעיף 15 בחוק עוסק בהתבטאויות גזעניות,העונש המקסימאלי על התבטאות גזענית על פי החוק הינו שנתיים מאסר.

אירועי גזענות במהלך אירועי ספורט יכולים לפגוע בטעמו הטוב של הספורט ולהורסו,לכן צריך להשקיע מאמצים רבים שתופעה זו תעלם.
  
 
Comments