Noves formules

Hem observat que tots els negocis s'inicien amb una Idea ...  Compartir en el núvol es fàcil assequible útil i divertit en el mapa es veu tot mes clar  Idees que sorgeixen amb il·lusió, apassionament, efervescència, temors, incomprensions, optimisme i pessimisme, en els indrets i situacions més inesperades 

Idees, que són incubades, contrastades, que s'enriqueixen amb d'altres punts de vista, han generat prosperitat, aquestes són les "bones noves idees Sessions per promoure Una Millor Actitud   Veure en el mapa

Noves Parelles Nous Projectes


Complicitats positives

1 de juny 2015, 3:38 publicada per AiAiA BiG Empordà


Orientat tu i Re Empren OPS Oferta Publica de SuscripcióMancomunar

1 de juny 2015, 3:34 publicada per AiAiA BiG Empordà


man·co·mu·nar trans.pron. (pronominal mancomunar-se)

  1. unir persones o cabals per a un fi
  2. (pron.associar-se per a un fi

mancomunar serveis entorn de la nàutica:


1-2 of 2