sarrera

ORIENTATZEKO  INFORMAZIOA  

  Gurekin kontaktatzeko:ORIENTATZAILEAK:   
         DBH-n:      
                      GEMMA LEGORBURU
         Tel. 943899293
                      glegorburuto@zubirimanteo.com

         BATXILERGO ETA ZIKLOETAn:  
                    MARISA  RODRIGUEZ                                                   
                    Tel. 943899292
                    mrodriguez@zubirimanteo.com