sarrera

ORIENTATZEKO  INFORMAZIOA  

                    Gurekin kontaktatzeko,     ORIENTATZAILEAK:  
 
                    DBH-n:  
    
                                  GEMMA LEGORBURU
                      Tel. 943899293
                                   glegorburuto@zubirimanteo.com

                    BATXILERGO ETA ZIKLOETAn:  

                                  MARISA  RODRIGUEZ                                                   
                                  Tel. 943899292
                                  mrodriguez@zubirimanteo.com