Memoria historica


....... una Asociación sin ánimo de lucro

Des del año 2001 promotora de programas que impulsan la Comunicación entre las personas y las organizaciones, sus objectivos son:

 • Despertar el potencial en las personas y en sus organizaciones y colaborar haciendoles ver las innovaciones como algo fácil, asequible y útil.

 • A través de la comunicación contribuir a incrementar las relaciones entre las personas y los colectivos.

 • Sensibilizar a la sociedad en qüestiones de actualidad social.

 • Con la maduración de la humanidad nos dirigimos hacia una sociedad más sostenible.


...... Contribuyen en los diversos programas que la Asociación realiza

expert@s en Educación, gestión del Conocimiento, Consultoría, Calidad, en los Medios de Comunicación, en actividades de Mentor y Coaching, de diversas procedencias culturales y funcionales

....... Viene realizando sus actividades en:

Catalunya, Andalucia, Castilla León, Comunidad de Madrid, Cantabria, con la clara voluntad de estenderlas al conjunto de Europa con prioridad en las zonas comprendidas en los países que configuran el Arco Latino (Portugal, España, Francia, Italia).

El programa que ha puesto en marcha a través de diferentes proyectoes ha sido:


Un programa para La Dinamización “desde dentro, duradera y sugerente”, impulsada por los “motores” localesEl programa Orient@-t té per objectiu la creació d’una xarxa d’orientadors – animadors entre els col·lectius que encara no estan connectats a la societat de la informació: gent gran, persones de zones rurals, dones etc.


La seva finalitat és dinamitzar l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida d’aquestes persones amb l’objectiu d’ajudar-los a descobrir com les noves tecnologies poden ajudar-los a realitzar-se personalment, a compartir i a millorar la seva comunicació.


No es tracta d’un curs d’informàtica o Internet, però al finalitzar el programa s’aconsegueix que tots els que participen en ell enviïn e-mails, naveguin per Internet i ajudin als seus companys i col·laborin amb els portals de participació ciutadana. Aquests és l’indicador que mesura l’eficàcia d’aquest mètode i els seus avenços.


La finalitat és la comunicació, l’important no ho decidim nosaltres, ho decideix cada persona, cada col·lectiu. El nostre objectiu és primer entendre el que motiva a cada persona – Internet és el mitjà, no la finalitat, i després ens recolzem en el correu electrònic (e-mail), i en la navegació per ajudar-li a aconseguir-ho.


Altre diferència del nostre mètode és que som nosaltres els que anem on estan les persones ja que les barreres algunes “invisibles” i d’altres reals, impedeixen a aquests col·lectius aproximar-se a la Societat de la Informació. A continuació creem una xarxa d’orientadors amb persones d’aquest col·lectiu, les quals transmeten els coneixements i les experiències a la resta de persones que formen part del col·lectiu al que pertanyen.1. Orient@-t: Metodologia i bases


Per aconseguir els objectius amb el màxim de profit, es realitzen les següents tasques:


 1. Identificar en cada col·lectiu aquelles persones que tinguin una major predisposició o iniciativa per a ser orientadors i localitzar els recursos existents i la seva disponibilitat.


 1. Sensibilitzar i formar a aquests orientadors que seran els encarregats de transmetre i estendre el programa a la resta de persones del seu voltant.


 1. Dotar als col·lectius de les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca d’orientació i de comunicació.


 1. Dotar a l’orientador de contactes amb persones properes al seu entorn a les que pugui traslladar les seves preguntes i pors.
I per a aconseguir-ho:


 • Ens recolzem en les estructures i iniciatives ja existents (Agrupacions i Associacions, Ajuntaments, Comarques, Autonomies,...) afegint valor. No és un objectiu crear grups nous ni establir diferències amb els que existeixen.


 • Utilitzem els recursos (locals, ordinadors, connexions...) existents a cada zona adaptant-nos a la disponibilitat dels mateixos.


 • Utilitzem metodologies de motivació de les persones orientades als resultats, aprovades i molt experimentades pel Pacífic Institute. Dotem al programa de mecanismes que permetin conèixer amb detall els resultats i l’evolució del projecte.


 • Dotem a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic (webmail) sobre el que recolzarà la seva comunicació amb la resta de l’entorn.


 • Analitzem els elements de comunicació (diaris locals, ràdios, etc..) més propers a cada col·lectiu i els integrem al projecte. Ells necessiten continguts de les zones i col·lectius i les persones tenen els coneixements i les experiències.


 • Definim les activitats de forma individualitzada.2. Orient@-t: Realització del programa


La realització d’aquest programa es duu a terme en tres fases :


 1. Comunicació del projecte a les Comunitats Autònomes.

Es realitzen unes sessions amb els responsables de la Societat de la Informació de cada autonomia, es convida als responsables dels Municipis, Diputacions, Agències de desenvolupament rural i Comarcal i Empeses de tecnologies i als responsables dels programes d’ajuda i finançament per al desenvolupament de la Societat de la Informació.


 1. Identificació de les zones i col·lectius a dinamitzar i contractació del projecte i contractació dels programes.

En aquesta fase s’estableixen les bases d’acció a realitzar amb el Govern Autonòmic, Diputacions o Ajuntaments. S’identifiquen les unitats d’acció geogràfica (comarques, pobles, barris...), els col·lectius a dinamitzar (gent gran, nens, professors, cooperatives...) i els mecanismes de comunicació amb aquests col·lectius. Posteriorment es presenta un pla d’acció amb un calendari i un pressupost tancat i es fixen les mètriques per avaluar els resultats i les eines i materials de recolzament. Un cop aprovat es passa a l’execució del mateix.


 1. Realització de la dinamització: formació dels orientadors


Les activitats són les següents:


 • Una sessió de diagnòstic i avaluació per tal d’identificar els col·lectius i recursos i definir el calendari i la comunicació. S’estableixen els grups adaptant-los al número i als recursos i s’estableix l’estratègia i els objectius del programa per la zona.


 • Dos sessions amb les persones que participaran al programa. S’expliquen els objectius i com aconseguir-los. Per això ens recolzem de testimonis d’altres persones de perfil similar que ja han realitzat el programa.


 • Sis sessions de formació, tallers i pràctiques. Aquestes sessions es realitzen en tres setmanes, de forma que els assistents puguin practicar i experimentar amb el que han aprés. L’objectiu és que cadascun a més de saber utilitzar Internet i el correu electrònic, trobi el perquè utilitzar-lo i que volen fer amb ells a la seva vida quotidiana.


 • Sessió d’anàlisi i planificació. Es reuneixen a tots els que han participat i es fa una posta en comú de les experiències i del que s’ha aprés; s’exposen unes conclusions amb allò que han de realitzar els orientadors i de les eines que tenen a la seva disposició per a continuar dinamitzant a d’altres persones del seu col·lectiu.


 • Seguiment del projecte. Aquesta activitat té per objectiu conèixer els resultats del programa per això es dota a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic el qual és el fil que permet seguir en contacte amb les persones que van formant part de la xarxa. Les estadístiques de l’ús d’aquest correu electrònic son la base que ens servirà per mesurar els resultats. El seguiment del programa és fonamental per a que els orientadors es sentin recolzats, suportats i reconeguts (coaching, suport) en el treball que ells desenvoluparan ja que ho faran de forma desinteresada. El programa preveu eines de participació, comunicació i reconeixement dels que segueixen en la tasca de la dinamització.3. Orient@-t, finançament i comunicació del projecte


Per aconseguir desenvolupar aquestes activitats s’han establert dues vies de finançament que permeten la participació en el projecte d’Empreses, Entitats i Administració:


 • Patrocini o esponsorització: El patrocinador del programa aporta fons destinats a finançar els elements de comunicació, les eines i les sessions de comunicació i difusió que es realitzarà en cada Comunitat Autònoma. El patrocini del programa Oriént@-t pot ser general o local. El general abasta tot el projecte durant un any, mentre que el local es limita a aquelles accions que es desenvolupin en una autonomia concreta.


 • La contractació de programes de dinamització:La contractació del programa es farà sempre sobre la base d'un projecte concret el fons del qual aniran íntegrament a pagar les despeses que es generin com a conseqüència de l'activitat necessària per el seu desenvolupament: hores de personal i despeses del personal assignat a cada projecte. Els contractants poden ser Governs Autònoms, Diputacions, Ajuntaments, Empreses o bé els propis Col·lectius.


4. Algunes de les seves aplicacions:

 1. Desenvolupament de la Xarxa de Corresponsals Majors


 1. Desenvolupament de la Xarxa de Corresponsals Majors a Manresa


 1. Generació i Animació de una Xarxa de Comunic@d’or s a la província de Tarragona


 1. Dinamització del espai de FiraGran: CiberGran, i tu per què no?


 1. Dinamització espais Internet de la Xarxa de Casals municipals de la Província de Barcelona


 1. Dinamització de l’estand Innogran – orient@-t a l’Expointernet 2002


 1. 1er Cicle de Tertúlies “La Gent Gran i el seu entorn estem en Línia”


 1. Col·laboració amb l’obra de teatre “Patas arriba” realitzada al Teatre Principal de Barcelona.


 1. Assessorament a la Federació de Gent Gran de Catalunya


 1. Acord de col·laboració amb Solus i Ona5. Antecedents

1. Desenvolupament de la

Xarxa de Corresponsals Majors


Barcelona 2001 -2002

Amb la col·laboració:


Comissionat per a la Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona


La Xarxa de Corresponsals Majors es va dur a terme mitjançant el conveni de col·laboració per l’any 2001-02 entre el CIMA i l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Departament de la Societat de la Informació, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Agència EFE i La Vanguardia que tenia com a finalitat:


Desenvolupar a les Comarques de Barcelona, una xarxa de gent gran que es preparessin com a corresponsals per divulgar informació relacionada amb la gent gran, a través dels mitjans de comunicació local i per als portals de participació ciutadana.


Per realitzar aquesta xarxa, es van realitzar uns cursos tallers. La convocatòria es va fer a través dels Consells Assessors de Gent Gran (formats pels representants de les diferents associacions dels municipis) dels Municipis (Granollers, Sabadell, Districte de l’Eixample de Barcelona i persones d’altres districtes).

Cursos – taller de corresponsals:

Van participar 30 persones de Granollers, Sabadell, Districte de l’Eixample i persones d’altres districtes. El curs es va realitzar al Col·legi de Periodistes de Barcelona i el van impartir periodistes col·legiats.


TEMARI


La informació

 • Mirada històrica.

 • El que no es publica no existeix.


Fets i comentaris

 • El “què”, el “com”, el “quan” i “ l’ on” del fet.

 • La premsa s’alimenta de fets, sense els quals no tindrien lloc els comentaris.

 • Exercicis pràctics de distinció.


El Corresponsal

 • Gabinet de Premsa personal.

 • Seguiment, selecció i resum de notícies de premsa, radio TV, internet.

 • Captació de notícies al carrer.

 • Entrevistes i reportatges.


Una nota de premsa

 • Pràctica de redacció.

 • Espais limitats.

 • Literatura i notícia.

 • La notícia resumida en cinc línies.

 • La mateixa redactada en tres.


El llenguatge periodístic

 • Titulació de la notícia.

 • Concordança i claredat.


Altres llenguatges

 • Expressió radiofònica.

 • Expressió digital.


Professorat

 • Mercè Cabanas (Periodista del “9 Nou ” del Vallés Oriental )

 • Debora Hap (Periodista de l’Agència EFE)

 • Ricard Font (Jubilat, Ex. Corresponsal de l’Agencia EFE)

 • Manuel de Guzmán, Director General de CIMA.

Durant el taller es va visitar la rotativa i els tallers de La Vanguardia i la seu de la Diputació de Barcelona on la Directora del Portal informatiu “laMalla” va informar sobre el funcionament d’aquest portal, donant indicacions sobre com introduir la informació en la secció de Gent Gran
Acords realitzats:Granollers: l’Ajuntament de Granollers amb la Regidora de Serveis Socials i el Director Gerent Josep Mª Codina i Roca del Institut Municipal de la Comunicació (Radio 7 Vallès i Granollers TV) amb la proposta de que els Corresponsals puguin estar ubicats a l’emissora de Ràdio7 Vallès realitzant un programa sobre Gent Gran.Sabadell: Acords de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell per coordinar els corresponsals que han realitzat la primera fase de formació. El grup de corresponsals van elaborar una revista de difusió de noticies relacionades amb la gent gran en el seu municipi.

2. Desenvolupament de

la Xarxa de Corresponsals Majors

Barcelona, Gener – Març 2002
Acord de col·laboració amb CIMA, l’Ajuntament de Manresa i el Consell Assessor de la Gent Gran i el Diari Regió7 (Edició Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord) per realitzar la xarxa de corresponsals a Manresa.


Es va realitzar un curs – taller per a la formació dels corresponsals a les dependències del Diari Regió 7 en el qual van participar 16 persones. El curs el va impartir el Director del diari Regió 7 i alguns periodistes de la plantilla.


Professors:


 • Gonçal Mazcuñan, director de Regió 7

 • Marc Marcé, subdirector del diari Regió 7

 • Xavier Domènech, director adjunt de Regió 7

 • Enric Badia, cap de l’àrea de Societat de Regió 7


El temari del curs va ser el mateix que es va fer al Col·legi de Periodistes


La sessió de confluència es va fer a les instal·lacions de Suasus (organització que subministra serveis domiciliaris a la Gent Gran en l’àrea de Manresa). També es va fer una visita a la Rotativa d’Impressions Intercomarcals (Rotativa dels diversos diaris del grup COMIT)


El Director del Diari Regió 7 es va comprometre a tenir una columna en el diari periòdicament on els corresponsals poguessin dipositar la informació.

 

Tarragona - Abril a Octubre de 2002

Acord amb OASI (Organisme Autònom per la Societat de la Informació) per la creació i animació de una Xarxa de Comunicad’or s, dins del col·lectiu de la Gent Gran de les Comarques de Tarragona, per generar Noticies d’interès per a la Gent Gran i aportar continguts, entre d’altres, a l’espai de la Gent Gran del TINET a través de la realització del programa Orient@-T

Es van realitzar contactes de divulgació del programa entre empreses i organismes (Consell Comarcal del Tarragonès, UDP, Dones del 36 i el Col·legi de Periodistes de Tarragona), per convocar a les persones que van participar. També es van establir acords amb els mitjans de Comunicació: Diari de Tarragona, EL PUNT, el Tinet, Radio Tarragona i el Col·legi de Periodistes de Tarragona per a que col·laboressin en la realització del programa i en la posterior participació de la Gent Gran en els mitjans.


A les sessions presencials van participar 18 assistents, es van dur a terme a l’Auditori de El Consell Comarcal del Tarragonès amb la col·laboració dels seus tècnics per formar als participants sobre aspectes relacionats amb el mon de la comunicació, la elaboració de les noticies, els reportatges, les entrevistes. L’Esplai Sant Magí, va facilitar l’ús de l’aula de Internet. Es van visitar les dependències de El PUNT diari i el Diari de Tarragona


4. Dinamització del espai de FiraGran

CiberGran, i tu,... per què no?

Barcelona, Maig – Juny del 2002

Anna Miró Comissionada per la Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona ens encarrega dinamització del espai de la Diputació de Barcelona de la FiraGran ,.... CiberGran, i tu,... per què no?, per obrir les portes de les noves tecnologies a la gent gran”

Els objectius de l’estand CiberGran, i tu,... per què no? estaven relacionats amb el programa i tu,... per què no? que es va realitzar posteriorment:


 • Que passi Gent

 • Fomentar l’acostament als no connectats

 • Que es consideri tan normal connectar-se com acudir a un caixer automàtic

 • Que el que te una mica de experiència pensi “jo puc ser un dinamitzador” i que si “dona un pas mes “s’apunti”

 • Que la Direcció del Casal tingui clar: La Planificació, les oportunitats i els objectius

 • Que el dinamitzador conegui quin es el seu paper.Es van realitzar activitats I tu,........ perquè no navegues?


Tallers

 • de Voluntariat

 • de Comunicad’or

 • què fem amb l’oci”

 • de excursions

 • de jocs: Botifarra, escacs

 • De veure i obtenir Pel·lícules, cançons, etc....

 • De correo amb els amics i la familia


El concurs: obsequi petit Diari KIT al final de la Fira:


 • Las Malla dona email (imprescindible per concursar) “ja tinc la meva adreça electrònica,.... que be!!! “

 • Concurso al enviar un email a o un missatge a un mòbil,..... El ordinador fa el sorteig

 • En el sorteig final guanya la persona i el Casal al que pertany o la Associació a la que pertany

   

5. Dinamització espais Internet de la Xarxa de Casals municipals de la Província de Barcelona.


Provincia de Barcelona, Octubre 2002 al Febrer 2003

I tu,... per què no? neix a conseqüència del interès de la Diputació de Barcelona en incorporar l’ús d’Internet en els Casals Municipals de la província de Barcelona.L’actuació es va dur a terme entre el Comissionat per a la Societat del Coneixement i l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els 45 Municipis que van participar.Les activitats realitzades ha tingut l’objectiu de Dinamitzar (idear, divulgar, participar i fer participar) i, especialment, fer-ho en Xarxa (en el Casal, amb el Casal, en el Municipi, amb el municipi i “els Casals en equip”)

Generació d’Una Xarxa:

 • Amb les persones sorgides dels propis Casals (assistents al programa)

 • Que coneguin (hagin perdut la por), l’ús del Correu Electrònic i Navegar per Internet i algunes de les seves utilitats per les tasques de Dinamització

 • Que duguin a terme, posteriorment, les tasques d’Orientació a totes aquelles persones Grans del Casal i del seu municipi

 • Que sigui testimoni de les seves experiències i resultats per motivar a aquells i aquelles que estan al seu voltant


Va consistir en un conjunt de sessions combinades amb una actuació per Internet (Coaching), al llarg del programa i posteriorment: • Una primera sessió de confluència d’una jornada sencera amb la totalitat dels assistents distribuïts en dos grups al Parc del Coneixement Flor de Maig (Cerdanyola)

 • Tres sessions de formació al mes de Desembre i tres sessions de formació al mes de Gener, de tres hores cada sessió. En sis grups, dos grups a Sant Boi, dos grups a Mataró i dos grups a Cerdanyola.

 • Una darrera sessió de confluència, al final, també en dos grups a Flor de Maig.

 • Una sessió explicativa, al inici, al col·lectiu d’interlocució entre la Diputació de Barcelona (Benestar Social) i els Municipis (Referents)


Actuacions de Coaching per Internet amb referències permanents a allò que es va anar desenvolupant amb les sessions de confluència i formació, al llarg del programa i posteriorment


6. Dinamització de l’estand Innogran – orient@-t

a l’Expointernet 2002

Barcelona, 2- 5 d’octubre del 2002

Els objectius de l’estand d’InNoGran a l’expointernet 2002 van ser mostrar:

 • Algunes de les claus que faciliten la participació de la Gent Gran en l’extensió de la Societat de la Informació

 • Els resultats de les experiències obtingudes en diverses localitats de Catalunya i altres parts del país

 • Propostes d’aplicació per a Municipis i Comarques

 • Les experiències d’una aplicació pràctica: La generació i animació d’una Xarxa Comunic@d’or, entre el col·lectiu de la Gent GranEs va realitzar una ponència:


La Gent Gran, un col·lectiu dinamitzador

per l’avanç de la Societat de la Informació”


Dirigida als responsables de les àrees de Participació Ciutadana, Cultura, Gestió del Coneixement, Benestar Social i Salut, dels municipis i les comarques, amb l’objectiu de mostrar les experiències dutes a terme en el programa Orient@-t i els testimonis dels seus protagonistes.


Durant expointernet 2002 els membres de la Xarxa Comunic@d’or van poder fer pràctiques com a informadors de l’expo. En un dels actes realitzats van rebre les seves acreditacions com a Comunic@d’or de mans del periodista Salvador Escamilla.

La Xarxa Comunic@d’or comenten amb Miguel Pérez Subías, President de la AUI (Asociación de Usuarios de Internet) sobre els avenços del programa i sobre les actuacions que s’han realitzat per a facilitar l’ús d’Internet a aquells que encara no estan connectats.


7. 1er Cicle de Tertúlies

La Gent Gran i el seu entorn estem en Línia”


Girona, Maig del 2003

Durant l’any 2003 InNoGran va desenvolupar el

1er Cicle de Tertulies:


La Gent Gran i el seu entorn estem ...... En nia


Per que .........som molts mes dels que ells creuen i diuen,...........

Un programa de sensibilització sobre els atractius que ofereix Internet, iniciat a Girona.

Aquest acte es va realitzar en col·laboració amb la Casa de Cultura de Girona (Diputació de Girona) i el diari EL PUNT (Membre del Grup COMIT de premsa local a Catalunya) i la Asociación de Usuarios de InternetDurant l’acte van participar com a ponents:

 • Salvador Escamilla (periodista)

 • Miquel Pérez (president de Asociación de Usuarios de Internet)

 • Andreu Campanario (president d’InNoGran)


8. Col·laboració amb l’obra de teatre “Patas arriba” realitzada al Teatre Principal de BarcelonaBarcelona, Octubre 2003

InNoGran va convocar a través dels Casals als participants de I tu,... per què no? a veure l’obra de teatre “Patas Arriba”. El motiu d’aquesta trobada va ser recordar el camí que fins al moment vam fer tots plegats i dinamitzar la gent gran anant a veure l’obra i participant amb els seus comentaris mitjançant l’e-mail.

....Hem pensat també que com que es una “obra” que posa algunes de les qüestions que estant al voltant de la parella “PATAS ARRIBA”, feu un comentari sobre les vostres impressions, ens ho envieu per email i construim un reportatge que mirarem que surti en els mitjans de comunicació, o sigui comentem els sentiments que ens provoca la obra, ajudem a reflexionar a d’altre i, tot això, fent servir un senzill email....”


e-mail de convocatoria d’ InNoGran

Una dona "abandonada" pel seu marit en “Patas Arriba”

L'actriu Amparo Moreno interpretarà, a partir del 2 d'octubre en el Teatre Principal de Barcelona i fins al 30 de novembre, a una dona "abandonada" pel seu marit en "Patas Arriba". És un monòleg escrit per Michèle Bernier i Marie Pascal Osterrieth a partir del còmic de Florence Cestac, "Le démon de midi", i dirigit per Joan Lluís Bozzo. En aquesta ocasió, Moreno encarna a una esposa que s'enfronta a la seva ruptura matrimonial perquè el seu marit la deixa per un dona més jove. L'obra narra "com se sent sentimentalment la dona" davant aquesta situació.


9. Assessorament a la Federació de Gent Gran de Catalunya (FOCAGG)


Des dels inicis, InNoGran ha col·laborat amb la FOCAGG assessorant-la sobre temes de comunicació i dinamització a través del programa Orient@-t . Aquestes actuacions s’han estès a les associacions que formen part de la federació.

...FOCAGG- (Federació d' Organitzacions Catalanes Gent Gran), una entitat que desenvolupa al voltant de tota Catalunya, programes i accions encaminats a dinamitzar, representar, donar suport i facilitar informació a les entitats federades, i fer arribar les inquietuds dels col·lectius representats a les administracions i a la societat en general. 

10. Acord de col·laboració d’InNogran

amb Solus i Ona
 

Des de la seva fundació InNoGran, va establir un acord de col·laboració amb Solus i Ona pel qual l’un i l’altra participen en els projectes que ambdós van realitzant.

1. Conveni de col·laboració amb sercoPyme per :


La Dirección Territorial de Catalunya (Master Territorial Sercopyme)


 • Amb Capacitat de: Conèixer el mercat, planificar accions, objectivar a la Xarxa de Master locals. Seguir i analitzar les actuacions, donar suport, “salir a la calle”


 • Confeccionarà junt a sercoPyme i la Dirección Nacional (Master en el Repartiment de Delegacions locals i la cobertura de les mateixes en el territori nacional).


 • Fer de mitjancer en las resolucions d’incidència entre les diverses delegacions locals i com prescriptors locals quan procedeixi.


 • Realimentar a la Direcció Nacional de gestories i a sercoPyme en el llançament i millora de les línees de negoci comercialitzada.


 • Canalitzar projectivament les necessitats de les delegacions locals i prescriptors.


 • Participarà juntament sercoPyme y la Delegació Nacional de Gestories en el comitè de seguiment territorial que es celebraran trimestralment.


 • Realitzar informes de seguiment para realimentar a sercoPyme.


 • Realitzar informes para realimentar a sercoPyme
2. Conveni de col·laboració amb cyaes

ANTECEDENTS...

Any 1997, la AUI desenvolupa un CD que permet aprendre i navegar per Internet encara que no es disposi de Connexió. Aquesta iniciativa que va sorgir amb el nom “Internet para Todos” va permetre l'ús i aprenentatge d'Internet en qualsevol ordinador encara que no estigués connectat a la xarxa. S'han repartit un total de 50.000 CDs d'aquest programa fonamentalment en Biblioteques, Centres escolars i Associacions sense ànim de lucre.

.Año 2000, promoció de l@smayores.com, dieneuenalten.com i lagentgran.com

Una Visió que entusiasma, la gent gran amb el seu temps, les seves idees, els seus coneixements... Aportant més que mai a la societat. La gent gran reconeguda com mai ho han estat per la societat, pels més propers i... pels l’altra gent gran, feliços, al dia, en contacte, utilitzant les noves tecnologies... destacant-se.
Sessions de divulgació en Seminaris, Congressos i altres esdeveniments


 • Escuela Universitaria La Salle (Madrid)

III SEMINARIO PROFESIONAL PARA EQUIPOS DIRECTIVOS

EL RETO DE LA CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN” • Congreso de Mayores (Palacio de Congresos de Cádiz) en col·laboració amb FAMAN (Federación Andaluza de Mayores de Andalucía) i l’Àrea de Benestar Social del Ajuntament de Cadis. • Cicle de Conferències orientat a les Associacions de Gent Gran, en col·laboració amb els espais “Ámbito Cultural” de El Corte Ingles: Madrid, Barcelona, Màlaga i Sevilla. • Mundo Internet 2001 (Palacio de Congresos Madrid) : L@s Mayores en Internet acte organitzat en col·laboració amb la AUI, protagonitzat per 37 persones grans que mostren amb el seu testimoniatge els descobriments i les possibilitats que els ha proporcionat Internet • En el Congreso Estatal de los Mayores organizado por el Ministerio de Trabajo en el Palacio de Congresos de Madrid 21, 22 y 23 de junio de 2001

 • En el Congrés de la Gent Gran organizat per la Generalitat de Catalunya a Barcelona en el Palau de Congressos de Catalunya 20 i 21 de gener de 1999