a la vez en muchos pueblos

Gestors 
Funcionaris - directius - Responsables politics
Geo-Codificació
Families - 
Nens i Nenes . Joves - Adults - Grans - Savis
fills, pares, avis
Organitzacions 
empleats - directius - propietaris - emprenedors - tecnos
Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors 

- Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors 

- Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors
Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors 

- Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors 

- Geo-Codificació
- Families - Organitzacions - Gestors