Ikasketak‎ > ‎

Oinarrizko Hezkuntza

2020-21 Ikasturtearen antolakuntza Ikastetxe Publikoetan


COVID 19: 
Osasun-larrialdiari lotutako lan-proposamenak
Curriculumaren funtsezko alderdiak DBHn (irudiaren gainean klikatu)

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/hezkuntza_plana_covid-19/index_dbh_e.html

Euskara salbuestea / Exención Euskara  2019-20
Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2019/2020 ikasturtean.

DEKRETUAK
DECRETO 236/2015, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.   OHko curriculum osoa (ez da preskriptiboa, orientatzailea baizik)


Oinarrizko zehar-konpetentziak lau kapitulutan egituratzen dira eta kapitulu bakoitza lantzeko prozedura ugari eskaintzen 
dira.

DBH promozioa eta titulazioa  (Gure Erkidegoan Ebaluazioa arautuko duen Dekretuaren zai) 
  • Anexo 1: FICHA DE NOTIFICACIóN DE SITUACIONES DE RIESGO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
  • Anexo 2:  ESCRITO NOTIFICACIóN A LA FAMILIA.
  • Anexo 3: ) SOLICITUD DE SEGUIMIENTO.
  • Anexo 4:  OFICIO/ COMUNICACIóN AL NOTIFICANTE DE SITUACIONES DE RIESGO O DESPROTECCIóN.
  • Anexo 5: SOLICITUD DIRIGIDO AL CENTRO PARA TRASLADAR AL MENOR.
  • Anexo 6:  PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.


Hezkuntza indartzea


      
DBH / Batxilergoa eta Musika, Dantza eta Kirola aldi berean egiteko aukera (baliozkotzeak)


                                            DECRETO 194/2010ESKOLA JAZARPEN KASUETAN IKASTETXEETAN JARDUTEKO Gida 2015eko azaroan berritu dute:
  • Ziberjazarpena (Ziberbullying) ere jasotzen du. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloak ez du honako Gida hau ordezkatzen; beharrezkoa izango den kasuetan, bere osagarria izatea du helburu.
  • Arreta handiagoa eskaintzen dio jazarpen sexista eta sexualari, eta ikastetxeetan jokabide horiek ekiditeko prebentzio neurriak jasotzen ditu. 

Aurreko legedia

175/2007 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa (EHHA 2007/11/13)            [ Eskuratu ]                  Eranskinak ikusi                        

                            (Aldaketa: EHAA 2010-04-20)                                     

 Oinarrizko Hezkuntza testu moldatua eskuratu (2010 ekaina)


 Batxilergoa tesu moldatua eskuratu (2010  ekaina)


DBH graduatua lortzeko proba berezia bost ikasgai gainditzeke duteneentzat                   EHAA 2010-04-19


AGINDUA, 2010eko ekainaren 24koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, elizako agintariek Euskal Autonomi Elkarterako ezarri duten Oinarrizko Hezkuntzaren erlijio katolikoa 

(EHAA 2010/07/30)    [ Eskuratu ]


Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa (promozioa, tiltulazioa…)                            EHAA 2008-07-30


ERABAKIA, 1997ko martxoaren 17koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko aukerako ikasgaien ikasketa planak argitara ematen dituena. 

(EHAA 97/5/6)        [ Eskuratu ]


ERABAKIA, 1997ko ekainaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, curriculumeko hautaketa egiteko aukerak arautzen dituen 1996ko uztailaren 16ko Aginduan adierazitakoaren arabera derrigorrezko arloen arteko aukeratze-gaitasunak garatzeko dena.                                             (EHAA 97/2/22)              [ Eskuratu ]


ERABAKIA, 1997ko irailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako zuzendariarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo eta bigarren zikloko aukerako ikasgai bakarra, Oinarrizko Informatika hain zuzen, ikasketa plana argitara ematen duena.                                                        (EHHA 97/10/21)           [ Eskuratu ]


AGINDUA, 1996ko uztailaren 16koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ikasketa-planean hautaketa egiteko aukerak arautzen dituena.   (EHHA 96/8/9)        [ Eskuratu]                          (Aldaketa: EHAA 2001-01-19)


ERABAKIA, 1996ko uztailaren 24koa, Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaritzarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukerako irakasgaien ikasketa-planak argitara ematen dituena. (EHHA 96/9/6)        [ Eskuratu ]

                              (Aldaketa: EHAA 1997-12-10)
Ċ
Rosa Ortega,
15 feb. 2016 9:29
Ċ
Rosa Ortega,
15 feb. 2016 9:29
Ċ
Rosa Ortega,
15 feb. 2016 9:29
Ċ
Rosa Ortega,
15 feb. 2016 9:30
Comments