Ikasketak‎ > ‎

Batxilergoak
2019-
20 Ikasturtearen antolakuntza Ikastetxe Publikoetan

Euskara salbuestea / Exención Euskara  2019-20
Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2019/2020 ikasturtean.

Batxilergoaren dekretuak


    MECD

  • Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

    EHAA


     127/2016 Dekretua  / Decreto


I. kapitulua: Hezkuntza-eredu pedagogikoa 
II. kapitulua: Oinarrizko konpetentziak
III. kapitulua: curriculumaren antolamendua
IV. kapitulua: ikastetxearen proiektu instituzionalak eta plangintza
V. kapituluan: ikastetxe publikoen autonomian sakontzeko proiektua
VI. kapitulua: Tutoretza, orientazioa eta aniztasuna 
VII. kapitulua: ikasleak ebaluatzea, mailaz igotzea eta titulazioa
VIII. kapitulua: hezkuntza-sistemaren ebaluazioa eta Batxilergoa eta Musika, Dantza eta Kirola aldi berean egiteko aukera (baliozkotzeak)

JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, 2018-2019 ikasturterako , Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza era Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta Gorputz Hezkuntza ikasgalaren gainean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria izateak eta Dantzako ikasketa profesionalek izan behar dituzten eraginei buruzkoa.  / INSTRUCCIONES de la Viceconsejera de Educación para el curso 2018-2019Batxilergoan Izen-ematea


Eskabide betetzeko epea:  
On line: 2020ko maiatzaren 4tik 21 ra arte
                                            Ikastetxean eskaerak: 2020ko maiatzaren 11tik 22ra arte


UHEI-IVED (URRUTIKO BATXILERGOA) doako irakaskuntza publiko eta ofiziala da. Ez da ezinbestekoa klaseetara joatea eta lege onarpen guztiak dituen Batxilergo Titulua eskuratzeko tutoretza gisako laguntza eskaintzen zaio ikasleari.

Baldintzak
  • 18urte beteak izatea.
  • DBH Graduatua edo baliokidea edukitzea.


Heziberri aurreko legeria
  • Batxilergoaren antolamendua eta ebaluazioa arautzen duena EHAA/BOPV 2010eko irailak 9                                                                                                                               gaztelaniaz

Aldaketak     EHAA/BOPV 2010eko maiatzak 7
Ċ
Rosa Ortega,
23 feb. 2016 5:25
Ċ
Rosa Ortega,
23 feb. 2016 5:17
Comments