Hezkidetza‎ > ‎

Hizkuntzaren erabilera


  • Erabilpen androzentrikoak eta hori saihesteko gomendioak
  • Erabilera sexistak eta horiek sahiesteko gomendioak
  • Komunikatzeko bestelako aldagaiak
  • Irudi-bidezko komunikazioa
Asmakizuna: Euskara hizkuntza sexista al da? (3 minutuko bideoa)


Materiales didácticos para la coeducación. ¿Qué es el lenguaje sexista? Secundaria. Educastur
Comments