Aniztasuna‎ > ‎

araubidea

Legeria
Nee/Hpb
DC

Hezkuntza Saileko planak / Planes del Departamento Educación

Ebazpenak / Resoluciones
  • Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan. Ebazpenak 2017-18

  • Euskara salbuesteko ebazpena (2017-18)


Jarraibideak / Instrucciones
Aniztasunari erantzuteko programak
  • PREE /HSPB 2014-15
    Ikastetxe publikoak Jarraibideak / Instrucciones , Balioesteko irizpideak / Criterios 
    Itunpekoak Jarraibideak / Instrucciones Balioesteko irizpideak / Criterios 
  • Hezkidetza 2014-15 Deialdia 
    • Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko planak                                                                      deialdia / convocatoria
    • Proiektu integralak egiteko         deialdia / convocatoria
  • Curriculum-aniztasuneko taldeak 
Ikastetxe publikoak         Jarraibideak / Instrucciones
Itunpekoak                     JarraibideakInstrucciones
Argibideak/ Orientaciones
  •  Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean (2013) /Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas
Comments