Presentació
El departament d’Orientació obri aquest espai a tota la comunitat educativa, per oferir una eina d’orientació acadèmica i professional accessible en qualsevol moment i lloc. Esperem que aquesta eina siga un recurs útil per a la vostra orientació personal. 

De moment podreu trobar els següents apartats que contenen a la seua vegada diversos subapartats:
    • Mapa del sistema educatiu
    • Batxillerat
    • Món laboral
    • Altres estudis