ORIENTACIÓ‎ > ‎BATXILLER‎ > ‎

Prendre una decisióLa presa de decisions acadèmica i professionals és una de les moltes decisions que una persona realitza al llarg de la seua vida. 

La decisió implica optar per alguna cosa entre les diferents alternatives que s'ofereixen. 
Encara que ens passe desapercebut, la veritat és que contínuament, al llarg del dia i al llarg de la nostra vida, estem prenent decisions: decidim què sabates ficar-se pel matí, decidim si estudie abans o després una assignatura (o si no estudi), decidim si parlar o no parlar amb una amiga-o, ...
 És a dir que les decisions que vas prenent van marcant el teu camí en la vida.

Hi ha moments en la nostra vida personal i acadèmica especialment importants en la presa de decisions. 
Per aquest motiu ho has de prendre molt seriosament. 
Pensa en aquella famosa expressió que diu: "la vida no s'escriu en esborrany". 
És a dir, que el que faces i decidisques avui és important per a tu i condicionarà la teua vida futura. 

Intenta prendre la millor decisió per al teu futur acadèmic i professional. 
Comptes amb el tutor/a i l'orientadora, i , per descomptat comptes amb els teus pares  però sobretot comptes amb tu mateix-a, ja que, 
al cap i a la fi, el que volem és que aprengues a AUTOORIENTAR-TE en la vida.


Analitza, doncs:
Prendre una decisió adequada requereix:
  1. Evitar aquests errors. 
  2. Que es donen una sèrie de condicions com tenir la informació necessària que et permeta conèixer totes les alternatives que tens. També conèixer-te béels teus gustos, preferències, habilitats, capacitats, el teu historial acadèmic, etc.
  3. Marcar-te objectius realistes.
  4. Valorar els avantatges i inconvenients de les diferents opcions per a descartar les alternatives menys adequades i triar entre la resta.