Trobar treball

                    1.-   GUÍA ORIENTACIÓ LABORAL       

                              1.  TREBALL EN L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

                              2.   ALTERNATIVES D'OCUPACIÓ

                              3.   ENTREVISTA TREBALL

                              4.  CARTA DE PRESENTACIÓ

                              5.  CURRICULUM


                      2.-  ALTRE RECURS 

             3.-  RECERCA DE TREBALL

             4.-  PERFILS DE LES OFERTES DE  TREBALL