Autor: õpetaja Tiina Orgel
Tartu Tamme Gümnaasium 2013
AASTAAJAD - SÜGIS
Loodusõpetus 1. klassile