Apie organizacija

      MES koncepcija – neformalaus mokymosi klubas, skirtas plėsti asmeninę Mokymosi Erdvę Sielai  (MES). Neformalaus mokymosi klubas „Mes“ yra nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, grįsta savanoriškos veiklos pagrindais.

ü  MES vizija – skatinti „amžinojo mokymosi variklio“ sukimąsi, siekiant mokytis, gyventi kuriant darną.

ü  MES misija – įkvėpti žmones asmeniniams ir profesiniams pokyčiams, kurie skatintų pažinimo norą.

ü  MES tikslas - skatinti žmones pasidalinti savo patirtimi, žiniomis, įgūdžiais, įspūdžiais su mažesnes mokytis turinčiais galimybes žmonėmis (neįgijusiais pagrindinės kvalifikacijos, neturinčiais vidurinio išsilavinimo, menkai išvystytų bendrųjų gebėjimų (socialinių/asmeninių ir kt.), nežinančiais  savo teisių, dirbančiais pamainomis,  slaugančiais ligonį, sergančiais depresija, auginančiais vaikus ir kt.) taip įkvėpiant juos lavintis. Didinti neformalaus mokymosi galimybes ir apimtis, siekiant kurti neformalaus mokymosi patrauklumą

ü  MES komanda:

o   iniciatyvios, energija trykštančios asmenybės

o   atviri bendradarbiavimui ir nuolatiniam mokymuisi žmonės

ü  MES siūlome:

o   inicijuoti pokyčius asmeninėje, bendruomenės, visuomenės erdvėse

o   dirbti komandoje, rengiant nacionalinius/tarptautinius projektus

ü  MES vykdomos iniciatyvos:

o   edukacinės programos vaikams, jaunimui, suaugusiems, vyresnio amžiaus žmonėms

o   metodiniai seminarai, konsultacijos

o   bendruomenės renginiai

o   aktyvus laisvalaikis ir sveikatinimas

o   dalinimosi kultūros skatinimas


Comments