ORGANITZACIÓ D'UNA FESTA DE FI DE CURS


Una webquest per treballar a la tutoria del sisè curs d'Educació Primària.


Dissenyada per: Maria Furio Martinez  ( marfuriomar@hotmail.com )
Creada el 9 de juny del 2009