FRM -vireysvalmennus yhteistyössä työyhteisön kanssa

 
 Organisaation yksilöllinen vireysvalmennus

Matka vireydestä turvallisuuteen ja tuloksiin
Lue asiasta artikkeli Work Goes Happy sivulta
 

Yksilö >, = vai < Organisaatio?

Ihmiset luovat organisaation, jolloin yksilöt tähtäävät yhteisön kautta tiettyyn tulokseen. Organisaatiossa määritellään selkeästi kunkin yksilön asema ja vastuualue tuloksen saavuttamiseksi. Organisoidulla toiminnalla pyritään aina selkeyttämään toimintaa sekä sen toivotaan lisäävän tehok
Yksilön väsymys vaikuttaa ylös, alas ja sivulle organisaatiossa.
kuutta, turvallisuutta sekä tuottavuutta. Joskus kuitenkin organisaatio ja sen yksilöt turtuvat ja väsyvät yrittämään. Sen saattaa aiheuttaa uskon puute tavoitteisiin tai tietämättömyys niistä. Joskus eri portaissa ei tieto saavutakaan kaikkia tai yleinen avoimuus ja luottamus on saanut kolhun ja ärtymys sekä väsymys kertyvät, stressaten organisaatiota.

Yksilön väsymys työyhteisössä saattaa levitä laajalle...


Usein tehottomassa, turvattomassa tai tuottamattomassa organisaatiossa taustalla on perustan, eli yksilön väsyminen.
Väsymys on asia, joka voi nakertaa huomaamatta hyviäkin rakenteita. Sen takana olevat moninaiset syyt voivat olla niin hyvin piilossa, että edes yksilöt itse eivät niitä tunnista ja huomaa. Olo tai vointi ei vain ole hyvä ja ikävästi sillä on taipumus levitä tartuntataudin tavoin työyhteisössä, jollei kukaan osaa p
uuttua sen takana olevaan syyhyn tai ennakoida siitä johtuvia ongelmia.
Yksilöille on tuttua jo käyttää PT-palveluita, eli omaa valmentajaa jonkin todetun ongelman korjaamiseen. Siinä ammattitaitoinen valmentaja selvittää asiakkaan lähtökohdat, sekä häntä kuunnellen ohjaa ja tukee omien tavoitteiden saavuttamisessa. Nyt tämä on saatavilla myös organisaation yksilöiden tueksi.

VITALGO:n tie FRM:stä vireysvalmennukseen

FRM on lyhenne Fatigue Risk Managementista ja suomeksi se tarkoittaa väsymysriskin hallintaa. Vitalgo on yritys, jonka omistaja Päivi Saarijärvi toi FRM-käsitteen suomalaisten laajempaan tietoisuuteen työllään ja kirjallaan
"Väsymys työelämässä - riskit ja hallinta"  (Voit lukea kirja-arvostelun tästä)  .

Yrityksissä tapahtuvissa ohjauksissa lähtökohta on johdon sitouttaminen väsymyksen uhkien ja vireyden mahdollisuuksien tunnustamiseen ja tunnistamiseen. Seuraavaksi koulutetaan koko henkilökunta ymmärtämään väsymystä ja siitä aiheutuvia riskejä sekä erityisesti lisäämään omaa vireyttään. Hyvin turvallisuushakuisissa yrityksissä tähän liittyy FRM-mallin täydellinen jalkautus ohjausryhmineen ja muine käytäntöineen.

Yksilön ja organisaation vireys vaikuttavat toisiinsa

Oli kyse sitten pienestä tai suuresta yrityksestä, sen edelleen muodostavat erilaiset ihmiset. Ihmisillä on erilaisia lähtökohtia, tavoitteita ja arvomaailmoja. Yhteen tullessaan nämä lähtökohdat, tavoitteet ja arvomaailmat toimivat joko yhteen hiileen puhaltaen tai toisiinsa törmäillen. Organisaation lähtökohdat, tavoitteet ja arvomaailma ovat työelämässä vielä asia, joka myös haastaa siihen työllään sitoutuneen yksilön sisäistä maailmaa. Jos yksilöstä, ympäristöstä tai työstä lähtevät ärsykkeet ylittävät jonkun tai useamman organisaation jäsenen sietokyvyn on yleensä seurauksena vireystilan aleneminen - ensin yksilöllä ja pian heijastuen koko organisaatioon.

Huolestuneena yksilöiden ja yhteisöjen jaksamisesta yhteiskunnan murroksessa,  lähti väsymysriskin hallinnan ja vireyden voiman edelläkävijä VITALGO kehittämään Suomeen organisaation PT-palvelua vuoden 2015 aikana. Siinä yksilön ja organisaation vireyttä ohjataan, koulutetaan ja kehitetään vastuuntuntoon sekä kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia ja menestystä.

Seuraavilla sivuilla kerron ideasta ja toteutuksesta; Hyödystä, jota VITALGO:n FRM -vireysvalmennus voi antaa sinunkin yrityksellesi.
Tervetuloa tutustumaan!

Päivi Saarijärvi, Vireysvalmentaja, Toimeenpaneva voima
VITALGO