Assajos

Els dies d'assajos habituals són els següents:

- Dimats de 20:00 a 22:00 hores

- Divendres de 20:00 a 22:00 hores

El lloc d'assaig és el Centre Cívic Roís de Corella, situat a la Avinguda de les Esclaves, s/n de Gandia (veure mapa).