Visitatio Sepulchri 2019

Fecha de publicación: Apr 09, 2019 9:4:31 AM

L'Orfeó Borja amb acompanyament instrumental, tots dirigits per Jesús Cantos Plaza, representaran la Visitatio Sepulchri de Sant Francesc de Borja amb la reconstrucció feta per José María Vives, acte ja fonamental de la Setmana Santa de Gandia.

L'acte començarà amb una processó amb eixida de la Seu Col·legiata per acabar en el Palau Ducal, on s'efectuarà la resta de la representació.

La representació de les dues jornades -la mort i la ressurreció de Crist- es farà el mateix dia, el dissabte sant 20 d'abril a les 12:30 hores.

En 1550, el IV duc de Gandia, Francesc de Borja, va institucionalitzar, a Gandia, la representació anual del drama sacrolíric Visitatio Sepulchri, una interpretació coral dels episodis del soterrament i la resurrecció de Crist, actes que se celebraven el Divendres Sant i el Diumenge de Pasqua. Durant més de tres segles, la Visitatio Sepulchri fou representada en la Setmana Santa de la nostra ciutat, fins a l'any 1865. Gràcies al treball de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, es va recuperar en 1998 i és interpretada, cada any, per l'Orfeó Borja, amb textos i música original atribuïts a sant Francesc de Borja i reconstruïts pel catedràtic de música José María Vives Ramiro. La Visitatio Sepulchri, a banda dels seus valors musicals i dramàtics, és un esdeveniment únic en tota la Comunitat Valenciana, atés que no hi ha notícies que la Visitatio s'haja representat en cap altra ciutat. No debades és un dels elements patrimonials més valuosos de Gandia.