Aktuális

MEGHÍVÓ

Kedves Öregdiák Társunk!


 A koronavírus miatti veszélyhelyzet alaposan átrendezte életünket. Egyesületünk az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Baráti Egyesülete, éves rendes közgyűlését csúsztatással, de a rendelkezéseknek megfelelően 2020. szeptember 18-án 15 órai kezdettel tartja.

    Helye: VSZC Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakközépiskolája és Kollégiuma, Aszód, Hatvani u. 3.

    Ideje: 2020. szeptember 18. péntek 15 óra

A közgyűlést elégtelen résztvevői létszám esetén, a jogszabályoknak megfelelően, késéssel is megtartjuk. Ennek idejét 2020. szeptember 18. 15 óra 30 percre tűzzük ki. A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes. 

Tervezett napirendi pontjaink:

            1.      Beszámoló a 2019. május 18-i közgyűlés óta eltelt időszakról

            2.      Gazdasági helyzetünk

            3.      Igazgatói tájékoztató

            4.      Hozzászólások, egyebek

Köszönjük, hogy tagtársaink kitartóan támogatják egyesületünket. Ez teszi lehetővé, hogy az életünkben oly meghatározó szerepet játszó Alma Materünk mindig számíthat az öregdiákok Baráti Egyesületére.


Köszönjük minden kedves tagtársunknak, hogy rendezte tagsági díját a 2020. évre.

Ez lehetséges a karácsonykor kiküldött csekken, vagy bankszámlaszámunkra utalással:

OTP 11742166-20101464-00000000 

Közgyűlésünkre szeretettel várjuk kedves tagtársainkat!

Aszód, 2020. augusztus 31.

                                                                                    Üdvözlettel:

Madarász István

társelnök

Vezér Anna                                                                                Járjapka Zsuzsanna

                                                                                  ügyvezető elnök                                                                                        titkár

2020. augusztus 31.

Comments