Årets ledare


Till 2015 års "Årets ledare" utsågs vid årsmötet 2016-03-15 Inga-Lill Dahlqvist, Örebro Frivilliga Samhällsarbetare, Erja Lukkarila, QvinnoQulan/RFHL och Johan Nilsson, SMÅ IF. De förärades med stipendium på 2 000 kr vardera, diplom och blommor.

Till 2014 års Årets Ledare utsågs vid årsmötet 2015-03-19 Dick Lager, Garphyttans IF, Maria Gyllander, Rynninge IK och Berit Amcoff, Reumatikerföreningen.
 
Från en fond, som överlämnats till Örebro Föreningsråd från Lions Club, Örebro, delar Örebro Föreningsråd ut stipendier till Årets Ledare.
Person som kan komma i fråga för stipendium skall vara ledare i en förening/ organisation ansluten till Örebro Föreningsråd och har lagt ned ett mångårigt, förtjänstfullt arbete eller under året gjort en ledar- verksamhetsinsats som uppmärksammats inom organisationen.

Antalet stipendier samt beloppets storlek fastställs varje år av Örebro Föreningsråds styrelse. Överlämnandet sker årligen i samband med Örebro Föreningsråds årsmöte.

Ansluten medlemsförening har möjlighet att lämna in förslag på nominering senast den 15 januari. Ansökan skall göras på särskild blankett som utsänts från Föreningsrådets kansli senast en månad före ansökningsdagen.

Stipendiat utses av föreningsrådets styrelse vid årets första styrelsemöte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fastställt av Örebro Föreningsråds styrelse 9 nov 2011.


Underordnade sidor (1): LISTA PÅ STIPENDIATER FRÅN 1966 –>
Ċ
Peter Beijer,
3 mars 2015 05:02