Verksamheten

Örebro Föreningsråd arrangerar olika utbildningar och aktiviteter för föreningar och deras funktionärer, ger tillfällen att få presentera sin verksamhet och möjlighet att påverka förutsättningarna för föreningslivet genom t ex dialogträffar med politiker och tjänstemän i kommunen. Dessutom delar vi ut stipendier till Årets Ledare och Årets Förening. 
Comments