Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2017:

Föreningarnas Hus - En arena för ideellt utvecklingsarbete i Örebro kommun 

 

 

Medlemsvärvning 

 • Medlemsvärvning ska ske kontinuerligt. En arbetsgrupp arbetar med detta. 

 • Arrangera Öppet Hus i Föreningarnas Hus.  

   

  Medlemsinformation 

 • Fortsatt utveckling av hemsidan och mejlkommunikationen 

 • Mer aktivitet på vår Face-book sida 

 • Informationsbrev vid behov 

   

  Kurser/konferenser 

 • Föreningskunskap i samarbete med Örebro kommun och studieförbund 

 • Utbildningar för styrelsefunktionärer 

 • Arrangera temakvällar/föreningsträffar med aktuella teman 

   

  Föreningarnas Hus 

 • Fortsätta arbetet med att utveckla Föreningarnas Hus 

 • Arrangera soppluncher med aktuella teman 

   

  Samverkan 

 • Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet 

   

  Programverksamhet 

 • Vara rådgivande i föreningskunskapsfrågor och vara stödjande vid bildande av nya föreningar 

 • Arrangera Föreningarnas dag 

 • Genomföra dialogträffar med föreningar, organisationer, politiker och kommunala tjänstemän  

 • Medverka i Nationaldagsfirandet 

 • Utse årets ledare 

 • Utse årets förening 

 • Medverka, utveckla och bevaka frågor som berör föreningslivet i Örebro kommun. 

 • Representera civilsamhället i kommunala arbetsgrupper 

 • Vara en remissinstans för frågor som rör föreningslivet i Örebro kommun 

 • Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå 

 • Delta i Nordisk ledarkonferens 

 • Etablera föreningsservice och föreningsförmåner Vi bygger broar mellan föreningar!


Comments