Styrelsen

Ordförande
Helena Astvald
072-3115009

ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande

Tina Fingal Swens

070-3061234

Kassör
Peter Beijer
070-3071227
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare

Inga-Lill Ekblom

070-3622754

sekreterare@orebroforeningsrad.se

Ledamöter

Zandra Edwardsson
073-899 67 99 Balans

070-3784898 Privat

Johan Svanberg
076–291 97 29

Omid Rezai
073-556 66 2

Adjungerad

Anders Falk

070-6100679

Valberedning

Matz Rysjö
Iréne Tydén
Sven-Åke Collin


Revisorer

Olof von Elern
Anders Sandberg


Ersättare, revisorer                                

Roland Jonasson
Karin Blom
              

Comments