Styrelsen

Ordförande
Helena Astvald
072-3115009

ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande
Lars-Peter Alexandersson
070-2443793

larspeter.alexandersson@spsm.se

Kassör
Peter Beijer
070-3071227
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare 
Inga-Lill Ekblom 
070-3622754

Zandra Edwardsson
073-899 67 99

Johan Svanberg
076–291 97 29

Omid Rezai
073-55 666 26Valberedning

Hans Nordén
Iréne Tydén
Sven-Åke Collin


Revisorer

Olof von Elern
Anders Sandberg

Ersättare, revisorer                                
Roland Jonasson
Karin Blom
              

Comments