Styrelsen

Ordförande
Helena Astvald
072-3115009

ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande

Emelie Rosén

Kassör
Peter Beijer
070-3071227
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare

Inga-Lill Ekblom

070-3622754

sekreterare@orebroforeningsrad.se

Ledamöter

Anders Falk

Johan Svanberg
076–291 97 29


Adjungerad


Valberedning

Matz Rysjö
Iréne Tydén
Sven-Åke Collin


Revisorer

Olof von Elern
Anders Sandberg


Ersättare, revisorer                                

Roland Jonasson
Karin Blom
              

Comments