Styrelsen

Ordförande
Helena Astvald
072-3115009
ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande

Emelie Rosén
070- 727 05 79
emilierosen89@gmail.com

Kassör
Peter Beijer
070-3071227
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare
Inga-Lill Ekblom
070-3622754
sekreterare@orebroforeningsrad.se

Ledamöter

Anders Falk
070-610 06 79
andersfalk@aspergare.org

Hossein Azeri

070- 767 54 04
hossein@bee.se

Behrooz Karami
070- 421 21 26
b.karami@aol.com

Johan Svanberg
076–291 97 29
johan.svanberg@kristdemokraterna.se

Valberedning
Iréne Tydén sammankallande
070- 891 77 95

irene.tyden@gmail.com
Matz Rysjö
Sven-Åke Collin

Revisorer
Olof von Elern
Anders Sandberg

Ersättare, revisorer
                                
Lars-Peter Alexandersson
Karin Blom              
Comments