Samverkan med Örebro kommun

Nya Överenskommelsen mellan Civila samhället och Örebro Kommun läser Du här!
Vill er förening ansluta er till den kan det göras på plats på Föreningsrådets årsmöte eller via Örebro Kommuns hemsida här!

Örebro Kommun

Under våren 2009 genomfördes flera möten med politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter. Detta ledde fram till en Överenskommelse om samverkan. Örebro Föreningsråd fick möjligheten att finnas med i arbetet kring samverkan med det civila samhället i Örebro. Slutresultatet blev en överenskommelse med ett antal åtaganden för Örebro kommun och för det civila samhället.


Information om trygghetsarbetet och ÖreBrå:

Information om kommunens stöd till föreningslivet:

 
Comments