På gång

Nominering till Årets Ledare 2018

skickad 19 dec. 2017 04:55 av web@orebroforeningsrad.se   [ uppdaterad 6 feb. 2018 07:27 ]

Varje år delar Örebro Föreningsråd ut ett stipendium till 3 ledare som har lagt ner ett mångårigt förtjänstfullt arbete eller under året gjort en ledarverksamhetsinsats som uppmärksammats inom organisation. Varje stipendiat får 2000 kr som delas ut vid Örebro Föreningsråds årsmöte den 15:e mars.

Länken för ansökningsblankett är: bit.ly/ansökan-årets-ledare-ÖFR. Ansökningsblanketten och riktlinjer hittar du under fliken verksamhet eller i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13. Sista dag för nominering är 9 februari.

Välkommen med din ansökan!


På gång

skickad 19 jan. 2015 02:16 av web@orebroforeningsrad.se   [ uppdaterad 20 maj 2016 00:51 ]

Föreningsmässa 2015
År 2015 fyller Örebro 750 år och det ska vi fira!
Örebro Föreningsråd har fått medel av Jubileumsfonden för att arrangera en stor Föreningsmässa. Mässan kommer att äga rum i Stadsparken och närliggande grönområden den 20 september.
Syftet med dagen är att visa den mångfald som finns i föreningslivet i Örebro samt ge föreningarna en möjlighet att presentera sin verksamhet. Vi vill också synliggöra det ideella engagemanget som finns hos våra föreningsledare.
Vi vill att dagen ska bli en upplevelsedag för alla våra besökare!!
Anmäl din förenings intresse senast den 15 december på info@orebroforeningsrad.se
 
Föreningsfrukost, Föreningsfika och Sopplunch
Vi vill redan nu ”puffa” för att vi även under våren kommer att bjuda in till träffar en gång per månad med olika teman.
 
Läsprojekt
Länsbiblioteket presenterar: ”Läs bro”, ett länsövergripande läsfrämjande projekt för pojkar och unga män (11-18 år), där bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund och föreningar tillsammans ska försöka hitta nya metoder och strategier för att öka pojkarnas intresse för läsning och litteratur på fritiden. Projektet är planerat att genomföras under tre år och nu söker vi er som är intresserade av att vara med. Det blir en kickoff i mars, och med den som start, drar vi sedan igång en fortbildningsserie för att alla deltagare i projektet ska få en gemensam kunskapsbas. Tanken är att fortbildningsträffarna i kombination med nätverksträffar ska leda fram till samverkan kring mindre läsprojekt ute i kommunerna och att vi ska hitta fungerande metoder att använda i framtiden.
Hoppas ni känner att detta är något för er! Hör gärna av er så berättar jag mer. Linda Berg Ottoson, Länsbiblioteket Örebro, projektledare ”Läs bro”. Mail: linda.berg-ottoson@orebroll.se : Tel 076-1087258 ”
 
Hyra mikrokontor till din förening?
Nu har tio föreningar flyttat in i våra mikrokontor.
Som hyresgäst av mikrokontor får du och din förening tillgång till:
· Högskåp (bredd 50 cm)
· Arbetsplats som delas med de andra mikrokontorshyresgästerna
· Internet/wifi
· Mötesrum/konferensrum
· Städning
· Skrivare och kopiering (mot kod och betalning efter förbrukning)
Förutom detta blir ni en del av Föreningarnas hus verksamhetsidé:
Möten - Delaktighet- Samverkan-Utveckling
För att täcka kostnaderna har vi beräknat att årskostnaden för varje hyresgäst blir 6 000:-.
Intresserad? Kontakta Peter Beijer 070-307 12 27
 
Föreningarnas Hus…..
Arbetet med att etablera Föreningarnas Hus pågår för fullt! Fler och fler föreningar har flyttat in. Under december flyttade Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap in med sin utställning.
I Föreningarnas Hus finns möteslokaler som din förening kan ”hyra” utan kostnad, Nu finns också konferensrummet ”Ateljén”. Där kan du hyra möteslokal för upp till 75 personer. Det är olika priser beroende på om det är en ideell förening eller ett företag som hyr. Föreningsrådets medlemmar kommer att ha en rabatt på 10%.
Din förening har även möjlighet att boka ”Skyltfönstret” ut mot Slottsgatan under en vecka för att informera om/marknadsföra din förening. Alla dessa lokaler bokas via IUC:s hemsida,
se www.iucorebro.se Gå in under fliken Vi erbjuder.

I Föreningarnas Hus finns Eva-caféet som har öppet mellan kl. 9.00 och 17.00 måndag till fredag och mellan 9.00 och 14.00 på fredagarna. Slink gärna in och ät lunch: salladsbuffé, hemlagade pajer mm erbjuds.
Om din förening vill beställa någon förtäring till era möten ring 0762-59 32 71.
 
Årsmöte 2015
Förreningsrådets årsmöte kommer att äga rum den 19 mars i Föreningarnas Hus.
Reservera kvällen redan nu, inbjudan kommer.
 
Föreningarnas Dag…..
kommer vi att arrangera precis som vanligt i Stadsparken lördag den 6/6 2015. Boka in datumet nu, mer information kommer!
 
 

Och till sist…..

från

Örebro Föreningsråd

till er alla

en önskan om en

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

På gång augusti 2014

skickad 27 aug. 2014 04:00 av Peter Beijer   [ uppdaterad 27 aug. 2014 04:06 ]

Nu händer det saker …

Örebro föreningsråd har fått medel för att inreda mikrokontor samt för att skapa en bra konferenslokal i ”Ateljén” i Föreningarnas Hus. Vi har fått positivt besked från Jubileumsfonden Örebro 750 år, att Föreningsrådet beviljats medel för att genomföra en Föreningsmässa i Stadsparken i september nästa år. 

Föreningsrådet kommer att bjuda in er till soppluncher, föreningsfrukostar och föreningsfika i Föreningarnas Hus. Separata inbjudningar kommer att skickas ut digitalt.

Hyra mikrokontor till din förening?

Nu är våra mikrokontor klara för inflyttning från och med 1/9. Som hyresgäst av mikrokontor får du och din förening tillgång till:  Högskåp (bredd 50 cm),  Arbetsplats som delas med de andra mikrokontorshyresgästerna, Internet/wifi, Mötesrum/konferensrum, Städning, Skrivare och kopiering (mot kod och betalning efter förbrukning). Förutom detta blir ni en del av Föreningarnas hus verksamhetsidé: Möten - Delaktighet- Samverkan-Utveckling. För att täcka kostnaderna har vi beräknat att årskostnaden för varje hyresgäst blir   6 000:-. Intresserad? Kontakta Peter Beijer 070-307 12 27

Föreningarnas Hus…..

Arbetet med att etablera Föreningarnas Hus pågår för fullt! Fler och fler föreningar har flyttat in. I Föreningarnas Hus finns möteslokaler som din förening kan ”hyra” utan kostnad, Från 1/9 kommer vårt nya konferensrum ”Ateljén” att vara klart. Där kan du hyra möteslokal för upp till 75 personer. Det kommer att vara olika priser beroende på om det är en ideell förening eller ett företag som hyr. Föreningsrådets medlemmar kommer att ha en rabatt på 10%. Din förening har även möjlighet att boka ”Skyltfönstret” ut mot Slottsgatan under en vecka för att informera om/marknadsföra din förening. Alla dessa lokaler bokas via IUC:s hemsida, se www.iucorebro.se Gå in under fliken Vi erbjuderUnder hösten kommer det att finnas ett aktivitetsrum där din förening kan hyra lokaler för regelbundet återkommande verksamheter. Har du frågor kontakta Per Hector 019-17 07 52

I Föreningarnas Hus finns Eva-caféet som har öppet mellan kl. 9.00 och 17.00 måndag till fredag och mellan 9.00 och 14.00 på fredagarna. Slink gärna in och ät lunch: salladsbuffé, hemlagade pajer mm erbjuds. Om din förening vill beställa någon förtäring till era möten ring 0762-59 32 71.

Medlemsmodellen

Dvs rekrytera, aktivera och behålla medlemmar! Tisdag den 9/9 kl 18.00 kommer ÖFR i samarbete med Studiefrämjandet att hålla en informationskväll i ämnet. Inbjudan är utskickad 21/8.

Föreningsfrukost, Föreningsfika och sopplunch. Vi vill redan nu ”puffa” för att vi under hösten kommer att bjuda in till träffar en gång per månad med olika teman. Den första sopplunchen är den 11/9 mellan kl.12.00 och 13.00. Då kommer föreningen Bryggan att presentera sin verksamhet.

Vad händer under SM-veckan 2015? Det får vi veta den 23/9 kl. 7.30 och kl. 9.00 då vi äter frukost tillsammans och den 25/9 då det dags för föreningsfika mellan kl. 16.00 till 17.30. Vid båda dessa tillfällen kommer Maria Andersson, projektledare för SM-veckan 2015, att berätta mer.

Örebroveckan för mänskliga rättigheter v 46 (10-16/10). Under hösten kommer Örebro kommun i samarbete med föreningslivet arrangera Örebroveckan för mänskliga rättigheter. Föreningarnas Hus kommer vara ”central” för veckans arrangemang! Är din förening intresserad av att arrangera något under veckan, hör av dig till Helena Astvald 072-311 50 09

På gång april 2014

skickad 5 apr. 2014 00:58 av web@orebroforeningsrad.se   [ uppdaterad 5 apr. 2014 00:58 av Peter Beijer ]

Vår i luften…..

Mars är en intensiv årsmötesmånad. Många föreningar har kanske bytt funktionärer i styrelsen. Vi är tacksamma om vi får in ev. nya kontaktuppgifter från er.

 

Föreningarnas Hus

Nu har vi flyttat in i Föreningarnas Hus. I huset finns möteslokaler som din förening kan ”hyra” utan kostnad, se www.iucorebro.se Gå in under fliken Vi erbjuder. Vill din förening hyra kontor, mikrokontor eller verksamhetslokaler, för mer information ring Per Hector 019-17 07 52 Adress till Föreningarnas Hus är Slottsgatan 13, 703 61  Örebro

 

Årsmötet avklarat!

Den 4 mars hade Örebro Föreningsråd årsmöte. Det var ett 60-tal personer som träffades i A-huset. Kvällen började med att Dockteaterhuset framförde en liten dockteaterföreställning. Örebro Fältrittklubb, som blev årets förening 2013, presenterade sin verksamhet.

 

Därefter delades stipendier ut till årets ledare:

Therese Aurell,  Kif Örebro

Thomas Lilja, Hoif

Anders Olsson, Örebro Radio Bil Club

Stort Grattis!

 

Ordförande för årsmötet var Kommunstyrelsens ordförande Lars O.Molin. Föreningsrådet avtackade Barbro Olsson, Börje Eriksson och Peter Eriksson som lämnade styrelsen. Nya i styrelsen är Lena Kallionpää, Carin Sartz och Sven-Erik Lannhard.

Dags att börja fundera på Årets Förening

Örebro Föreningsråd delar varje år ut ett stipendium på 5 000 kronor till en av våra medlemsföreningar. Är det din förenings tur i år? eller känner du någon annan förening som du tycker är värd detta stipendium? Ansök före den 30 april. Ansökningsblanketter finns på vår hemsida www.orebroforeningsrad.se

  

Samverkansråd

Örebro kommun har skickat en remiss om bildande av ett Samverkansråd mellan föreningslivet, kommunala tjänstemän och politiska företrädare. Nu har din förening möjlighet att påverka genom att svara på remissen senast 12 maj.

Om du har några frågor, kontakta Aina Rundgren 019-21 15 81 eller aina.rundgren@orebro.se

  

Demokrati – och mänskliga rättighetsveckan

Under hösten kommer Örebro kommun i samarbete med föreningslivet arrangera Demokrati- och mänskliga rättighetsveckan.

Den 29 april kl. 18.30 är du och din förening inbjudna till en första planeringsträff i Rådhuset. Inbjudan kommer

Föreningsforum

Den 23 mars genomförde Örebro Föreningsråd för första gången ett Föreningsforum. Dagen bestod av två förläsningar, två seminarier samt en paneldiskussion med företrädare för de politiska partierna.

Det blev en mycket lyckad dag och vi kommer att skicka ut dokumentation av dagen separat.

  

Föreningarnas Dag fredag 6 juni

Föreningsrådet kommer att även i år arrangera Föreningarnas Dag i samband med Örebro kommuns Nationaldagsfirande i Stadsparken. Är din förening intresserad av att deltaga, att informera om eller visa upp verksamhet? Även prova-på verksamheter är tänkbara.

Skicka då en intresseanmälan till info@orebroforeningrad.se senast den 2 maj.

  

Örebro 750 år

År 2015 fyller Örebro 750 år. Det finns en jubileumsfond där föreningar, privatpersoner, företag m.fl. kan ansöka om medel för nya arrangemang 2015. Ansök före 31 maj. Mer information finns på www.orebro.se

På gång - januari 2014

skickad 31 jan. 2014 09:01 av Peter Beijer   [ uppdaterad 31 jan. 2014 09:01 ]

Januari……

Föreningslivet är i full gång, så även i Örebro Föreningsråd! Nedan följer ett axplock av vad som är på gång!

 

Dialogforum tisdag 11 februari

Har din förening undertecknat överenskommelsen mellan Örebro kommun och det Civila samhället?

I så fall är du välkommen till ett dialogforum som Örebro kommun bjuder in till ”Framtida utmaningar och möjligheter”

Anmälan ska vara inne senast den 3 februari.

 

Årsmöte tisdag 4 mars

Den 4 mars går Föreningsrådets årsmöte av stapeln. Som vanligt träffas vi i A-huset, Jordgatan 6. Årsmötet börjar 18.30 och du kan registrera dig från kl. 18.00.

Inbjudan och anmälningsblankett har skickats ut via post och finns också på vår hemsida www.orebroforeningsrad.se

Välkommen!

 

Föreningsforum söndag 23 mars

2014 är ett stort valår och bland annat ska vi välja vilka som ska styra Örebro den kommande valperioden. Den 23 mars får vi möjlighet att ta reda på vad de politiska partierna tänker runt föreningslivets utveckling i Örebro.

Dagen kommer också att innehålla föreläsningar, seminarier och samtal.

Vi kommer att vara i Sessionsalen och representationsvåningen på Rådhuset.

Se mer information på vår hemsida.

 

Föreningarnas Dag
fredag 6 juni

Vi planerar att även i år arrangera Föreningarnas Dag i samband med

Örebro kommuns Nationaldagsfirande i Stadsparken.

Är din förening intresserad av att deltaga?

Skicka då en intresseanmälan till

info@orebroforeningrad.se

senast den 28 februari.

 

Föreningarnas Hus

Nu är det klart att Föreningarnas Hus blev verklighet. Den 1 februari öppnar vi på Slottsgatan 13.

Stiftelsen Cesam har undertecknat kontraktet med fastighetsägaren och kommer också att ha kontakt med de föreningar/organisationer som kommer att hyra lokaler i huset. Örebro Föreningsråd liksom Ideellt Utvecklingscentrum (IUC) har redan flyttat in.

I huset kommer det också att finnas möteslokaler för er som vill ha era sammanträden eller andra aktiviteter i Föreningarnas Hus.

Har du några frågor kontakta Per Hector telefon 019-17 07 52

 

Örebro 750 år

2015 fyller Örebro 750 år. Det kommer att finnas en jubileumsfond där föreningar, privatpersoner, företag m.fl. kommer att kunna ansöka om medel för nya arrangemang 2015.

 

 

Dags att börja fundera på Årets Förening

Vi kommer att skicka ut ansökningsblankett under våren.

Gratis (nästan) datorprogram från Microsoft - Info från Techsoup 3 okt.

skickad 15 sep. 2013 02:35 av Okänd användare   [ uppdaterad 15 sep. 2013 02:35 av Peter Beijer ]

TechSoup – nästan gratis programvara från Microsoft och några till!

TechSoup är en global organisation, som vill stödja ideell verksamhet. Så här presenterar de sig på sin svenska hemsida:

”Organisationerna i den idéburna sektorn skapar ett omistligt värde i samhället genom att svara på utsatta människors behov och skapa en god social utveckling. Vi tror att dessa organisationer kan skapa större nytta och bli bättre i sitt arbete genom att bättre använda ny teknik. TechSoup kan bidra till detta genom att donera programvara, men också att få nya kunskaper”

I våras var en representant för TechSoup i Örebro inbjuden av IUC och informerade, och kort och kärnfullt innebär det hela att vi inom ideella föreningar kan få (mot en liten administrationsavgivt på 2-4%) t.ex Microsofts Officepaket eller Windows 8 till de som behöver inom föreningen, t ex styrelsen en kanslist eller någon annan som ”jobbar” föreningen. Programvara för 1000-tals kronor nästan gratis!

Det låter nästan för bra för att vara sant, och sådana erbjudanden brukar också vara det – dvs inte sant, men den här gången är det nog alldeles sant.

Örebro Föreningsråd bjuder hit TechSoup igen den 3 oktober (se bif inbjudan längre ner på sidan), så får vi ytterligare information och bekräftelse på hela upplägget. Vill Du ta rätt på mer själv, så googla på TechSoup eller gå direkt på deras svenska hemsida: www.techsoup.se

”Föreningarnas Hus – Möjligheternas Hus” i Örebro

skickad 27 juni 2013 08:34 av Okänd användare   [ uppdaterad 27 juni 2013 08:34 av Peter Beijer ]

Här kommer information om hur arbetet med att etablera Föreningarnas Hus på Slottsgatan i Örebro går vidare.

Det är många föreningar/organisationer som har visat intresse för att bli hyresgäster i Föreningarnas Hus.

Måndagen den 17 juni träffade projektgruppen de styrande kommunalråden samt kommunens handläggare Anna Nordlund för att presentera vårt material vad det gäller etableringen av Föreningarnas Hus. Vi fick gott om tid och vår upplevelse var att det fanns ett positivt intresse. Vid detta tillfälle lämnade vi också in vår ansökan.

Eftersom det handlar om ganska stora ekonomiska åtagande för kommunen ville man att vi skulle sänka våra ambitioner och arbeta med att reducera kostnaderna för den tänka mötesplatsen.

Projektgruppen har träffats och räknat om kalkylen vilket innebär att vi har avsatt fler ytor för uthyrning samt reducerat antalet medarbetare.

Vår ansökan kommer att beredas under september och kommer förhoppningsvis upp som ett kommunfullmäktigeärende i oktober. Vi hoppas dock ”veta” efter det att ärendet har beretts under september månad.

Vi har också haft kontakt med fastighetsägaren som verkligen vill att vi ska bli de framtida hyresgästerna och är beredd att vänta till september.

 

Är det något ni undrar över ring gärna!

För projektgruppen

Helena Astvald
072-311 50 09

Årets Förening 2013

skickad 13 juni 2013 08:09 av Okänd användare   [ uppdaterad 29 juli 2013 08:47 av Peter Beijer ]

Örebro Föreningsråd gratulerar Örebro Fältrittklubb till utmärkelsen årets förening 2013.

Föreningen är en stor och välskött förening med drygt 1100 medlemmar. Ridskoleverksamheten bedrivs sex dagar i veckan och på anläggningen i Karlslund finns 52 ridskolehästar. Föreningen arrangerar tävlingar på alla nivåer från knattetävlingar, klubbtävlingar till elittävlingar. Speciellt vill Örebro Föreningsråd lyfta fram föreningens verksamhet som riktar sig till unga och gamla med funktionsnedsättning. För de 50, i åldrarna 7-55 år, finns ridskoleverksamhet varje vecka, tävlingar och sommarläger. Vid sommarlägren deltar ungdomar från ridskoleverksamheten vilket är ett bra sätt att öka förståelse och samarbete.

Örebro Fältrittklubb fick i samband med Nationaldagsfirandet i Stadsparken ta emot en fana, 5 000 kronor, blommor och ett diplom.

Lycka till i det fortsatta arbetet.

Intresseanmälan Föreningarnas Hus

skickad 23 maj 2013 08:36 av Okänd användare   [ uppdaterad 23 maj 2013 08:37 av Peter Beijer ]

Tankarna på att etablera ett Föreningarnas Hus i Örebro har nu funnits under drygt ett år. I december 2012 fick Örebro Föreningråd tillsammans med Ideellt Utvecklingscentrum kommunala medel för att göra en förstudie. Arbetet har gått väldigt fort och bra och redan nu har vi hittat en fantastisk lokal på Slottsgatan, centralt i Örebro.

Vad vi nu behöver veta är hur många föreningar/organisationer som är intresserade av att hyra kontor/föreningslokaler i Föreningarnas Hus.
 
Fyll i intresseanmälan nedan och skicka till info(at)orebroforeningsrad.se senast den 10 juni 2013

 

Inbjudan Föreningarnas Dag 2013

skickad 12 maj 2013 04:09 av Okänd användare   [ uppdaterad 12 maj 2013 04:09 av Peter Beijer ]

Torsdagen, dvs Sveriges Nationaldag den 6 juni 2013 kl. 13.00-17.00. Örebro Föreningsråd bjuder in alla medlemsföreningar till att medverka i Föreningarnas dag i samverkan med Örebro kommun vid Nationaldagsfirandet i Stadsparken.  
Örebro Föreningsråd genomför ett arrangemang där medlemsföreningar får tillfälle att visa upp sin verksamhet. Det finns möjlighet att ha tillgång till bord där föreningen kan visa upp eller ge ”smakprov” på de aktiviteter som bedrivs inom föreningen.  Bordet ordnar Örebro Föreningsråd, stolar får var och en ta med efter behov. Föreningen får själv hålla med namnskylt. Passa på och visa upp er förening genom att deltaga den 6 juni!   Medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd deltager utan kostnad. OBS! Begränsat antal platser! ”Först till kvarn” gäller.
 Anmälan görs på senast den 24 maj till info@orebroforeningsrad.se Mer information kommer efter anmälan
Ange även om ni behöver yta till” prova på”-verksamhet.

 

1-10 of 59