Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?
Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro
 
Org.nr: 875000-9618
Bankgiro: 5437-6348
  
För allmänna frågor kring Örebro Föreningsråd:
info@orebroforeningsrad.se

För frågor till styrelsen:
Helena Astvald, ordförande
Mobil: 072-311 50 09
ordforande@orebroforeningsrad.se

För frågor gällande hemsidan:
Peter Beijer
Mobil: 070-307 12 27
web@orebroforeningsrad.se

Sekreterare:
Inga-Lill Ekblom

GDPR - Vår integritetspolicy
Örebro Föreningsråd följer EU-direktivet om integritet (GDPR). Läs vår integritetspolicy i bifogade dokument (GDPR för Örebro Föreningsråd). Här finns också en kort sammanfattning i allmänna termer om vad GDPR innebär för föreningslivet (GDPR - allmänna riktlinjer)
Ċ
Peter Beijer,
26 dec. 2018 12:46
Ċ
Peter Beijer,
26 dec. 2018 12:46
Comments