Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro

Org.nr: 875000-9618
Bankgiro: 5437-6348
 
För allmänna frågor kring Örebro Föreningsråd:
info@orebroforeningsrad.se

För frågor till styrelsen:
Helena Astvald, ordförande
Mobil: 072-311 50 09
ordforande@orebroforeningsrad.se

För frågor gällande hemsidan:
Peter Beijer
Mobil: 070-307 12 27
web@orebroforeningsrad.se
Comments