Kompis

Satsning för att få fler örebroare att bli kompisar/mentorer till nysvenskar

Under flyktingvågen stod örebroarna på kö för att hjälpa asylsökande med allt ifrån att skänka saker till att ge av sin tid på olika sätt. Två år senare letar många organisationer i Örebro som stöttar nysvenskar med ljus och lykta efter volontärer!

Representanter från Örebro Kommun, Örebro Föreningsråd och Studieförbundet Bilda har under 2017 mött flera organisationer i Örebro som jobbar med att matcha mentorer/kompisar och som behöver fler volontärer. Det har resulterat i en kampanj våren 2018 där vi gemensamt går ut och söker efter örebroare som är villiga att satsa någon timme i månaden av sin tid:

kompisorebro.se

Sex organisationer i Örebro matchar etablerade svenskar och nysvenskar för att till exempel fika tillsammans, gå hem till varandra på middag eller ta en promenad. I vissa fall fungerar den mer etablerade svensken som mentor för en person eller en hel familj.

Har du frågor om satsningen, kontakta Anette Valdemarsson på Örebro Föreningsråd, tel: 070-749 92 17, e-post: info@kompisorebro.se

Comments