Integrationsprojekt

Under 2015-16, när många asylsökande kom till Örebro, framkom behovet av att samordna civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända samt arbetet med integration. Detta har resulterat i en projektledartjänst på halvtid på Örebro Föreningsråd. Projektet sträcker sig mellan oktober 2017-oktober 2019.

 

Projektet syftar till att:
- Kartlägga och synliggöra civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända

- Samordna och stötta samarbeten och insatser/aktiviteter för asylsökande och nyanlända i civilsamhället

 

Planerar din organisation aktiviteter för asylsökande eller nyanlända? Har du funderingar om hur ni inkluderar nya svenskar i er förening? Vill ni ha stöd med det arbetet? Välkommen att höra av er med synpunkter och frågor eller om ni vill diskutera er förenings integrationsarbete!

 

Projektledare: Anette Valdemarsson

Tel: 070-749 92 17

E-post: anette@orebroforeningsrad.se

 

Comments