Bli medlem

För att bli medlem i Örebro Föreningsråd krävs enligt § 2 i stadgarna följande:
"Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Örebro kommun bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningsrådet. Med förening avses organisation med egen styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt medlemskap

Förening som önskar medlemskap i Örebro föreningsråd ställer medlemsansökan till Örebro föreningsråds styrelse. Styrelsen beslutar om medlemskap."
 
 

Vi är 233 medlemsföreningen (våren 2019) i Örebro Föreningsråd. Vill din förening också bli medlem?

Ladda hem nedanstående bilaga. Printa ut den, fyll i,  skriv under och skicka in. Eller skanna den och mejla till info@orebroforeningsrad.se.

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro


Ċ
Peter Beijer,
17 maj 2017 13:28
Ċ
web@orebroforeningsrad.se,
2 jan. 2019 02:13