Tidigare aktiviteter

Föreningarnas Dag 2014

 
  
Ulrika informerar ...

TechSoup - 3 oktober 2013

"Gratis datorprogram - för bra för att vara sant"
 

 Andreas Ericsson


 
   20 talet medlemmar lyssnade
   

Föreningarnas Dag 6 juni 2013 i Stadsparken

          
   
Grattis Örebro Fältrittklubb till utmärkelsen årets förening 2013


Styrelsekonferens och planering för året 2013

5-6 april i IUCs lokaler. Konstituering, genomgång av verksamhetsplanen för året, bildande av arbetsgrupper, diskussion om Föreningarnas Hus-förstudien.
    
Ordf håller i trådarna ...                gruppdiskussionerna är intensiva ...                                Do it now!!!
" Jo, vi tycker ...."                och till sist - en avgången v. ordf, som hamnade utanför ;-)