Välkommen till Örebro Föreningsråd!

 Föreningsrådet, är en paraplyorganisation för föreningslivet i Örebro kommun och har idag drygt 230 medlemsföreningar. 
Rapporter

 • Bli medlem

  Föreningsrådet, som är en paraplyorganisation för föreningslivet i Örebro kommun, har idag 233 medlemsföreningar. Vill du veta mer och eventuellt bli medlem finns mer information här på hemsidan www.orebroforeningsrad.se


  Årets Förening

  Varje år utser Örebro Föreningsråd årets förening, som får 5000 kr och en svensk fana . Ansökningsblanketten hittar du under fliken verksamhet. Sista dag för nominering är 30 april. Välkommen med din ansökan.


  Föreningarnas Hus Örebro

  I Föreningarnas Hus på Slottsgatan 13 A finns möteslokaler som din förening kan boka utan kostnad. Det finns också konferensrum att hyra, t.ex ”Ateljén. Där kan du hyra möteslokal för upp till 70 personer. Föreningsrådets medlemmar har 10% rabatt.

  Din förening har även möjlighet att boka ”skyltfönstret” ut mot Slottsgatan för att informera om något eller marknadsföra din förening. Alla dessa lokaler bokas via Expeditionen på Föreningarnas Hus, info@foreningarnashusorebro.se.

  I Föreningarnas Hus finns även Husets Café som drivs i Örebro Föreningsråds regi. Slink gärna in och ta en fika eller lunch. Hemlagade pajer, fina räkmackor, soppa på torsdagar, våfflor på fredagar mm erbjuds.

  Om din förening vill beställa förtäring till era möten,
  ring Husets café: 070-798 64 74.


  Hyreslediga lokaler

  Det finns några kontor och verksamhetslokaler lediga för uthyrning. Intresserad? Kontakta expeditionen, 019-18 52 10.

  Samverkansråd

  Samverkansrådet består av 10 representanter för det civila samhället och tre politiker. Rådets uppdrag är aktualisera och levandegöra Överenskommelsen mellan det civila samhället och Örebro kommun.

  Har du idéer på strategiska frågor som du vill att rådet ska lyfta? Hör gärna av dig till Helena Astvald 072-311 50 09.


  För kännedom: GDPR för föreningar
  Den 25 maj 2018 träder nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i alla EU:s medlemsländer. Det nya regelverket syftar till att stärka rättigheterna för den enskilde individen när det gäller behandling av dennes personuppgifter och kommer ersätta Personuppgiftslagen (PuL). En information genomfördes den 7 maj i Föreningarnas Hus. Det material som gicks igenom bifogas här.
  Föreläsningen (Powerpoint-presentationen) om GDPR finns bifogad längre ner på sidan!


Visar inlägg 1 - 0 av 59. Visa mer »

 

 
 

 


Hösten 2019
Ladda ner höstens program 2019 här!


SEPTEMBER


12/9. Nätverksträff för landsbygdens föreningar
Torsdag 12 september kl. 18:00-20:00. Hur skapas en meningsfull fritid för ungdomar på landsbygden, genom samverkan? Läs mer i inbjudan.

17/9. Styrelsen ett vinnande lag del 1 av 2
Tisdag 17 september kl. 18:00-21:00. Utbildningen handlar om demokratisk styrelse, metod för verksamhetsplanering och utvärdering m.m. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

18/9. Nätverksträff för idéburna etniska föreningar
Onsdag 18 september kl. 18:00-20:00. Vi träffas för att få veta mer om lokaler inom Örebro kommun samt berättar för varandra om våra aktiviteter under sommaren som varit. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

19/9. Rundabordssamtal Lennart Bondeson
Torsdag 19 september kl. 12:15-12:45 – Lennart Bondeson, kommunalråd och ordförande i kulturnämnden, redogör för hur vi kan tillhandahålla en rik kultur för alla. Plats: Husets Café - Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

24/9. Styrelsen ett vinnande lag del 2 av 2
Tisdag 24 september kl. 18:00-21:00. Utbildningen handlar om demokratisk styrelse, metod för verksamhetsplanering och utvärdering m.m. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

25/9. Nätverk för integration
Onsdag 25 september kl. 18:00-20:00. Kvällens innehåll: ny satsning i Örebro på "Föreningslots"- en länk mellan nyanlända och föreningar, det händer inom integration i höst, utveckling av nätverket för integration. Frågor och anmälan (senast 23 sep): Anette Valdemarsson, samordnare insatser för asylsökande/nyanlända i civilsamhället, 070-749 92 17 eller anette@orebroforeningsrad.se. Ladda ner inbjudan här!

30/9. Revisorsutbildning
Måndag 30 september kl. 18:00-21:00. Utbildningen handlar om revisorns uppgifter, vad skall kontrolleras och revideras, hur läser man ett bokslut, m.m. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!


OKTOBER

2/10. Politikerdialog
Onsdag 2 oktober kl.18:00-20:00. Örebro Föreningsråd bjuder in till en kväll för att skapa en dialog mellan föreningsrepresentanter och politiker samt kommunala tjänstepersoner kring stödet till det civila samhällets organisationer. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

3/10. Rundabordssamtal Anna Fogel
Torsdag 3 oktober kl. 12:15-12:45 - Anna Fogel, kommunens samordnare för det civila samhället, berättar mer om samverkan mellan kommunen och det civila samhället i Örebro. Plats: Husets Café - Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

7/10. Förtroendevalda
Måndag 7 oktober. Mer information kommer inom kort.

7/10. Grundläggande föreningskunskap – Meningen med föreningen, del 1/4
Måndag 7 oktober kl. 18:00-20:30 . Del 1 handlar om stadgar, föreningens demokratiska form m.m. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.

9/10. Drop-in-rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 9 oktober kl. 17:00-19:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan.


10/10. Agenda 2030 och civilsamhället
Torsdag 10 oktober 14:00-16:00 samt 18:00-20:00 (välj ett tillfälle). Det civila samhällets organisationer är viktiga i arbetet mot en hållbar framtid. Vilka funktioner har våra organisationer inom det sociala-, ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsarbetet och hur arbetar Örebro kommun med hållbarhetsfrågor? Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.

15/10. Valberedningsutbildning
Tisdag 15 oktober kl. 18:00-21:00.”Vi får de ledare vi förtjänar!” är den provocerande inledningen till denna temakväll. Den är vald för att uppmärksamma valberedningens viktiga roll i föreningen, som ansvariga för rekryteringen av ledare och förtroendevalda. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.

21/10. Grundläggande föreningskunskap – Verksamhetsplanering och föreningens olika möten, del 2/4
Måndag 21 oktober kl. 18:00-20:30. Del 2 handlar om hur man planerar sin verksamhet och olika form av möten. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.


                            NOVEMBER

5/11. Grundläggande föreningskunskap – Styrelsen ett lag, olika roller i föreningen, kommunens bidragsregler, del 3/4
Tisdag 5 november kl. 18:00-20:30 . Del 3 handlar om
styrelsen ett lag som arbetar tillsammans, kommuns bidragsregler, samarbete med studieförbund m.m. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.

24/10. Rundabordssamtal Martha Wicklund
Torsdag 24 oktober kl. 12:15-12:45 – Martha Wicklund (V), kommunalråd, kommer och berättar mer om barns rättigheter under veckan för mänskliga rättigheter. Plats: Husets Café - Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

6/11. Motivera Ideella i samarbete med ÖLIF
Onsdag 6 november kl. 18:00-20:30. Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang? Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är ledare, förtroendevald, medlem eller på annat sätt engagerad inom det civila samhällets organisationer eller till dig som är intresserad av frågan. Vi bjuder på enklare förtäring. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

7/11. Rundabordssamtal Brottsofferjouren
Torsdag 7 november kl. 12:15-12:45 – Brottsofferjouren Örebro Län kommer och berättar om hur stödet för brottsutsatta och vittnen ser ut. Läs mer i inbjudan!


12/11. Ledarskapsutbildning
Tisdag 12 november kl. 18:00-21:00. Att utvecklas som; ordförande, styrelseledamot eller ledare för föreningen - med fokus på samspel. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan!

13/11. Drop-in-rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 13 november kl. 17:00-19:00. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan.


19/11. Grundläggande föreningskunskap – Ekonomi, del 4/4
Tisdag 19 november kl. 18:00-20:30 . Del 4 handlar om ekonomisk planering, ansvar och juridik, bokslut, skatter och deklaration. Plats Ateljén i Föreningarnas Hus. Läs mer i inbjudan.


21/11. Rundabordssamtal Anna Nordlund

Torsdag 21 november kl. 12:15-12:45 – Anna Nordlund, Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun, berättar om fritid och kultur i dagens och morgondagens Örebro. Läs mer i inbjudan.


28/11. Rundabordssamtal Marie Brorson
Torsdag 28 november kl. 12:15-12:45 – Marie Brorson (S), ordförande i fritidsnämnden, pratar om hur vi kan åstadkomma en meningsfull fritid för alla. Läs mer i inbjudan.


DECEMBER

5/12. Rundabordssamtal Karolina Wallström
Torsdag 5 december kl. 12:15-12:45 - Karolina Wallström (L), kommunalråd och 2:e vice ordf. i Programnämnd social välfärd, redogör för hur civilsamhället är en aktör i Örebros välfärd. Läs mer i inbjudan.


P.s. Det går också bra att anmäla via telefon 019 -18 52 10 eller anmalan@foreningarnashusorebro.se


Mer info om aktiviteterna och hur man anmäler sig finns här. Samtliga datum finns i kalendariet längre ner på sidan. Mer info om våra kurser ligger också där.


VI GRATULERAR ÅRETS FÖRENING - Örebro Tennisklubb
Stipendium på 5 000 kronor delades ut på Nationaldagen i Stadsparken (se bild under menyn Verksamheten/Årets Förening)

Vi erbjuder även rådgivning och stöd till lokala föreningar inom Örebro kommun. Vill Er förening boka tid för rådgivning? Eller har ni förslag på kurser och aktiviteter?

Skicka ett mejl till oss: info@orebroforeningsrad.se


     Varmt välkommen till våra olika föreningsforum!
    Ċ
    web@orebroforeningsrad.se,
    18 sep. 2017 02:14
    Ċ
    Peter Beijer,
    9 maj 2018 13:09
    Ċ
    web@orebroforeningsrad.se,
    15 feb. 2017 23:42
    Ċ
    web@orebroforeningsrad.se,
    2 feb. 2017 10:08
    Comments