Home

Ord for hjertet
«Minst ein gong om dagen bør vi høyra ein liten song, lesa eit godt dikt, sjå eit vakkert bilete, og om mogeleg – seia eit par fornuftige ord.»

Johann Wolfgang von GoetheDet finnes et land bakom tårer, hvor de vakreste blomster gror,
hvor solen for alltid lyser og lykken og gleden er stor ♥
Det finnes et land bakom tårer, hvor drømmen og fremtiden bor,
hvor englene stille vokter..
Hver eneste søster og bror ♥
Ord fra de vise..


«You must be the change you wish to see in the world.»

Mahatma GandhiFor du er din egen frelser,
Din egen fremtid former du selv.
I den grad du selv gjør det onde
Vil du forsøple deg selv.
I den grad du lar det onde bli ugjordt
Vil du foredle deg selv
Renhet og urenhet bor i deg selv,
Ingen kan gjøre en annen ren.

Buddha  
Undersider (1): Bilde quotes