"Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja"Niniejsza strona została stworzona by służyć promocji programu,

a także przybliżyć wszystkim zainteresowanym tematykę mojej pracy badawczej.

Praca naukowa jest  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy,

Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).