רשימת ספרים וחוברות

אורה (רודריג) שורצולד

 

עבודת מ"א

 

הגזרות העלולות בלשון המשנה על-פי המשנה מהדורת לו בהשואה למקרא ולארמית הארצישראלית. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תשכ"ט.

 

עבודת דוקטור

 

Lexical Representations, Phonological Processes, and Morphological Patterns in Hebrew, The University of Texas at Austin, 1973.

 

ספרים וחוברות

 

שורצולד אורה ומיכאל סוקולוף. מילון למונחי בלשנות כללית ודקדוק עברי (מהדורת שכפול נסיונית). בר-אילן תשל"ח. 134+2 עמ'.

 

שורצולד (רודריג) אורה: דקדוק ומציאות בפועל העברי. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 1981. +IX127 עמ'.

 

שורצולד (רודריג) אורה. תרגומי הלאדינו לפרקי אבות: עיונים בדרכי התרגום מלשון חכמים לספרדית-יהודית (עדה ולשון יג), מאגנס, ירושלים תשמ"ט. יד+518+VII עמ'.

 

שורצולד-רודריג אורה ומיכאל סוקולוף. מילון למונחי בלשנות ודקדוק. רכס, אבן יהודה תשנ"ב. 288 עמ'.

 

שורצולד (רודריג) אורה. העברית בת-זמננו א, ב. יחידות 10-9 בקורס פרקים בתולדות הלשון העברית, החטיבה המודרנית. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשנ"ד. 146 עמ'.

 

שורצולד אורה. רשמי מחקר: הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית. רמת גן תשנ"ז. 24 עמ'.

 

Modern Hebrew. LINCOM EUROPA, Muenchen  2001, 90 pp.

 

פרקים במורפולוגיה עברית. 12 יחידות לימוד בארבעה כרכים, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשס"ב. 177+352+223+184 עמ'.

 

מילון ההגדות של פסח בלאדינו (עדה ולשון כז), מאגנס, ירושלים תשס"ח. יב+364+viii עמ'

 

סדר נשים: סידור תפילות בלאדינו, סלוניקי, המאה השש עשרה, מכון בן-צבי, ירושלים תשע"ב. יא+247+[40] עמ'.

 

 

עריכה

 

כתב-העת "בלשנות עברית חפ"שית" 18-15, 21-20, תשל"ד-תשל"ט, תשמ"ג-תשמ"ד.

 

עריכה ועדכון של פרק 8 (עמ' 299-183) בספרו של פרופ' יחזקאל קוטשר ז"ל: A History of the Hebrew Language, שהתפרסם בהוצאת מאגנס-בריל, ירושלים וליידן 1982, בעריכת רפאל קוטשר.

 

ספר הדסה קנטור: אסופת מחקרים בלשון (עם ד"ר יצחק שלזינגר), רמת גן תשנ"ו.

 

בצהרי יום ג': תקצירי ההרצאות בסמינריון המחלקתי בשנים תשנ"ה-תשנ"ו, אוניברסיטת בר-אילן: רמת גן תשנ"ו.

 

חוברת מיוחדת של בלשנות עברית: דברי כנס בסוציולינגויסטיקה, 42-41, תשנ"ז.

 

תלפיות, יא (עם דב שחור, אהרן מונדשיין ומלכה מוצ'ניק), תשנ"ט-תש"ס.

 

ספר רפאל ניר (עם שושנה בלום-קולקה ועלית אולשטיין), ירושלים 2000.

 

ספר בן-ציון פישלר: מחקרים בלשון העברית ובהוראתה (עם רפאל ניר), אבן יהודה 2001.

 

דברי הכנס השמונה עשר של החוג הישראלי של החברה האירופית לבלשנות, חוברת 14, רמת גן 2002.

 

דברי הכנס ה‑20‑22 של החוג הישראלי לבלשנות, חוברת 16, רמת גן 2007.

איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות (עם תמר אלכסנדר, יוסף טובי, דן לאור וזיוה עמישימייזלש), כרך ג, ירושלים, האיגון העולמי למדעי היהדות תשס"ח.

EHLL: Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, New York (with Geoffrey Khan [general editor], Shmuel Bolozky, Steven Fassberg, Gary Rendsburg, Aaron Rubin, and Tamar Zewi) (in press)
בלשנות עברית 70-, תשע"ה-