השכלה ופעילות אקדמית

השכלה ופעילות אקדמיתהשכלה

תשכ"ג-תשכ"ו: לשון עברית ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן. ב"א בשנת תשכ"ז

תשכ"ז-תשכ"ט: לשון עברית, אוניברסיטת בר-אילן. מ"א בשנת תשכ"ט בהנחיית ד"ר גדעון הנמן ז"ל

תשכ"ו-תשכ"ח: חינוך, אוניברסיטת בר-אילן. תעודת הוראה בשנת תשכ"ח

תשל"א-תשל"ג: בלשנות כללית, האוניברסיטה של טקסס באוסטין. ד"ר בשנת תשל"ג בהנחיית פרופ' רוברט ד' קינגעבודה אקדמית שוטפתתשכ"ז-תשכ"ט: אסיסטנטית במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר-אילן

תש"ל: מדריכה באותה מחלקה

תשל"א-תשל"ג: אסיסטנטית ומדריכה במחלקה ללשונות מזרחיות באוניברסיטה של טקסס באוסטין

תשל"ד-תשל"ח: מרצה במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בר-אילן

תשל"ט-תשמ"ג: מרצה בכירה באותה מחלקה

תשמ"ג-תשנ"ב: פרופסור חבר באותה מחלקה

תשנ"ג ואילך: פרופסור מן המניין באותה מחלקה; ראש המחלקה בשנים תשס"ו-תשס"ז, תשס"ט-תש"עחברות במערכת של כתבי עתתשל"ד ואילך: בלשנות עברית (חפשי"ת), עורכת חוברות 8‑15 (1974‑1979), 20‑21 (1983‑1984), 41‑42 (1997)

תשמ"ח ואילך: פעמים

תשמ"ח ואילך: באמת?!

תשנ"ד ואילך: דפים

תשס"ו ואילך: עיונים בשפה וחברה (Israel Studies in Language and Society)

תשס"ח: איל פריזינטי

2008-: EHLL – האנציקלופדיה על העברית בהוצאת בריל
חברות ונשיאות בוועדותתשל"ז-תשמ"ג, ותשנ"ו-תשס"ד: חברה בוועדה המרכזת של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית

תשנ"ו ואילך: חברה בהנהלת המרכז לחקר מדיניות לשונית, אוניברסיטת בר-אילן (בהתחלה, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב)

תשנ"ה ואילך: חברה בוועדת המקצוע לשון עברית במשרד החינוך והתרבות

תשנ"ח: חברה בוועדה לתכנון ההוראה במשרד החינוך והתרבות

תשנ"ט ואילך: יושבת ראש ועדת המקצוע לשון עברית במשרד החינוך

תשס"א-תשס"ג: נשיאת החוג הישראלי של חברי האגודה האירופית לבלשנות; תשס"ד-תשס"זהחוג הישראלי לבלשנות

תשס"ד‑תשס"ו: נשיאת האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

תשס"ה‑: חברה באקדמיה ללשון העברית: חברה יועצת עד תשע"א, חברה מלאה מתשע"א: חברה בוועדה למונחי איכות הסביבה בשנים תשס"ה-תשס"ו; חברה בוועדה למונחי טכנולוגיית המידע בשנים תשס"ה-תשע"ו; יושבת ראש הוועדה למונחי בלשנות משנת תשע"אתשע"ו-: חברה יועצת באקדמיה המלכותית הספרדית לענייני הספרדית היהודיתעבודה תקופתית


תשכ"ז: מורה באולפן קיץ באוניברסיטת תל-אביב

תשכ"ח-תשכ"ט: מורה בסמינר "תלפיות" בתל-אביב

תש"ל: מרכזת חטיבת המתחילים באולפן הקיץ באוניברסיטת בר-אילן

תשל"ד: מרצה במחלקה לחינוך באוניברסיטת תל-אביב

תשל"ו: מרצה במחלקה לבלשנות שם; מרכזת האולפן באוניברסיטת בר-אילן בראשית אותה שנה

תש"ם: מרצה אורחת לסמסטר אחד באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס

תשמ"ו: מרצה אורחת באוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה

תשמ"ח: מורה בסמינר "שיין" בפתח תקוה

תשמ"ד - : יועצת האוניברסיטה הפתוחה לקורסים בבלשנות ובלשון עברית

תשמ"ח-תש"ן: יועצת הטלביזיה החינוכית בהפקת התכנית "יוצא מן הכלל" והספרים הנלווים (הכנה לבחינות הבגרות)

תש"ן: אורחת באוניברסיטה של קליפורניה בלוס אנג'לס

תשנ"ב-תשנ"ה: ראש לימודי העברית במכללת תלפיות ומרצה שם

תשנ"ה -תשנ"ו: ראש המחלקה למדעי הרוח ומרצה במכללת תלפיות

תשנ"ז: אורחת באוניברסיטת אמורי שבאטלנטה

תשנ"ט‑תשס"ה: מרצה ויועצת אקדמית במכללת תלפיות

תשס"ג, תשס"ח: אורחת באוקספורד שבאנגליהשונותחברות בוועדות אקדמיות באוניברסיטת בר-אילן: ועדת משמעת לסטודנטים; ועדת ערעורים למשמעת לסטודנטים; ממלאת מקום בוועדת המינויים; ועדת הערעורים על ועדת מינויים; הוועדה לתלמידי מחקר (דוקטורנטים); ועדת הספרים של ההוצאה לאור; הוועדה המרכזת; סנט האוניברסיטה; המועצה האקדמית העליונה

מעריכה הצעות ועבודות למ"א ולד"ר מכל האוניברסיטאות בארץ

מעריכה הצעות מחקר: ל;BSF לקרן הלאומית למדע (ISF); חברה בוועדת השיפוט של הצעות המחקר בבלשנות בISF; יושבת ראש של ועדת השיפוט של הצעות מחקר בבלשנות בשנת תש"ע בISF

מעריכה מאמרים לכתבי עת וספרים שפיטים: לשוננו; בלשנות עברית; העברית שפה חיה; פעמים; חלקת לשון; עיונים בשפה וחברה; ואלה שמות; קובץ מאמרי איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות; מחקרי ירושלים בפולקלור; איל פריזינטי; Language; Pragmatics and Cognition

מעריכה ספרים: מוסד ביאליק; Brill; John Benjamins; הקרן הלאומית למדע

מעריכת תכניות לימוד למועצה להשכלה גבוהה: במכללות לחינוך (לוינסקי, אלקסאמי)

כותבת חוות דעת לצורכי קידום בדרגה: לכל האוניברסיטאות והמכללות בארץ; לUCLA, לEmory University, לאוניברסיטת Missouri

חברה בוועדת המינוח לטכנולוגיית מידע של האקדמיה ללשון העברית מ2005.

חברה בוועדת המינוח לאיכות הסביבה של האקדמיה ללשון העברית (2005‑2006)

יושבת ראש וועדת המינוח לבלשנות של האקדמיה ללשון העברית (2011 ואילך

כלת פרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו על חקר הלאדינו (הספרדית היהודית)
קרנות מחקר

תשל"ו-תשל"ז: האקדמיה הלאומית למדעים, הזרוע למחקר בסיסי, עבור המחקר: נורמאטיביות וטבעיות בתחולת חוק בכ"פ בעברית

תשמ"ב-תשמ"ה: מורשת יהדות המזרח שליד משרד החינוך והתרבות, עבור המחקר: לשון וסגנון בתרגום "פרקי אבות" ללאדינו

תשנ"ב-תשנ"ג, תשנ"ה: משגב ירושלים, עבור המחקר: מילון הלאדינו בהגדת ונציה שס"ט

תשס"ב: מרכז דהאן, אוניברסיטת בר‑אילן, עבור המחקר: מילון ההגדות בלאדינו

תשס"ז: מרכז דהאן, אוניברסיטת בר‑אילן, עבור המחקר: סידור נשים בלאדינו ש"י

תש"ע: קרן איהל, אוניברסיטת בר-אילן, עבור המחקר על סידור הנשים מסלוניקיהדרכת תלמידי מחקרהנחיית תלמידים לתואר שני 1. מלכה מוצ'ניק, הבעות זמן, מודוס ואספקט בעברית החדשה, תשמ"ו

 2. ציפורה רובין, עיונים מורפולוגיים, תחביריים וסמנטיים במשפטים החסרים במחזה ובסיפורת, תשמ"ט

 3. אסתר אדמית, נטיות עבר ועתיד בעברית החדשה - היבטים מורפולוגיים ותחביריים, תשנ"ה

 4. משה אקשטיין, שינויים ומגמות בעברית של מדינת ישראל (1995-1985-1975-1965-1955), תשנ"ז

 5. אורית אור, ייחודים תחביריים בלשונם המדוברת של נערים מצפון תל‑אביב ומדרומה, תשנ"ח

 6. ניבי גומל, ספרדית יהודית ביצירות ספרות עבריות, תשנ"ח

 7. דליה ברוך, היבטים מורפולוגיים, סמנטיים, תחביריים, הקשריים וסגנוניים בכינויים העצמאיים בספרו של ס' יזהר "מלקומיה יפהפייה", תש"ס

 8. עפרה מלכה בירנבוים, שמות פרטיים של חילוניים ודתיים ילידי 1992-1983: עיוני צורה ומשמעות, תשס"א

 9. שגית רוזנברג‑כהן, צורה ומשמעות של מבנים מכפילים בעברית ברמת המילה, תשס"ב

 10. ורד בר-סלע, התצורה המורפולוגית של שמות המותגים הניתנים למוצרי המזון ושקיפותם הסמנטית, תשס"ג

 11. אלונה כהן, הבדלים בהבנת ניבים עבריים, בשימושיהם, בזכירתם ובהפנמתם בעקבות דרכי הוראה שונות בחטיבת הביניים, תשס"והנחיית תלמידים לתואר שלישי 1. מלכה מוצ'ניק, הבדלי לשון בין גברים לבין נשים בעיתונות העברית, תשנ"ב

 2. דליה כהן-גרוס, המבנה המורפולוגי‑ההברתי של העברית החדשה, תשנ"ז

 3. רחל שיף-רוט, אפיונים מורפולוגיים, פונולוגיים ואורתוגרפיים של מילים והשפעתם על דיוק הקריאה הקולית בקרב ילדים בכיתות ב, ד ו-ו, תשנ"ח

 4. אורית אור, שיח חדשותי - חקר מקרה: סיקור האינתיפאדה בעיתונות הישראלית, תשס"ג

 5. אפרת שטיין, מטא‑לשון בספרות העברית החדשה, תשס"ג

 6. רקפת דילמון, אפיונים לשוניים של שפת שקר בהשוואה לשפת אמת, תשס"ד

 7. חגית אביעוז, נטיית המספר ונטיית הקניין בשם העצם בעברית בת-זמננו, תשס"ד

 8. תמי יאיר, מאפייני לשונם של עבריינים בכלא ובשיקום, תשס"ד

 9. צפורה שפירא, העברית בתל אביב בשנים תרס"ט תרצ"ה לפי מודעות, תשס"ה

 10. ניבי גומל, ספרים בספרדית יהודית להוראת עברית באימפריה העות'מאנית: שיטות ומגמות 1823‑1934, תשס"ו

 11. אילת יפת, לשון וסגנון ביצירותיה של דתיה בן דור, תשס"ח

 12. אלונה כהן, שימוש סוטה בניבים בספרות העברית בת זמננו, תשע"א

 13. דרור בן-אריה, תורת הלשון של אברהם דבלמש לפי חיבורו הדקדוקי "מקנה אברם", (בהצטיינות) תשע"א

 14. עליזה לזרסון, אוריינות בתרבות הנוער: עיון בשימושי שפה ואוריינות של צעירים באתר ראפ ישראלי, תשע"ב

 15. רחל ליברמן, הבעת הסביל בתרגומים מאנגלית לעברית, תשע"ג

 16. רוביק רוזנטל, השתקפות ההיררכיה הצבאית בשפת הצבא הישראלית, תשע"ה ארגון כנסים (מאז 2005)14 ביוני 2005 – הכינוס השנתי הרביעי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה (בסיוע ד"ר מלכה מוצ'ניק וד"ר מוחמד אמארה)

2 בינואר 2006 – כנס השיח לזכר פרופ' רחל לנדאו (מארגנת ראשית: ד"ר זהר לבנת, בסיוע פרופ' אלדעה ויצמן וד"ר עליזה עמיר)

1 בפברואר 2006 – הסלנג העברי (בסיוע רוביק רוזנטל וד"ר ניסן נצר)

6 באפריל 2006 – הכינוס השנתי העשרים ושניים של החוג הישראלי לבלשנות (בסיוע ד"ר זהר לבנת)

17 בדצמבר 2006 – בין סמנטיקה לאמנות: יום עיון לזכר פרופ' גב"ע צרפתי (בסיוע ד"ר זהר לבנת וד"ר רבקה שמש)

19 במאי 2009 – טקסטים עתיקים בלבוש חדש: בעקבות תרגומי המקרא לעברית חדשה (בסיוע פרופ' מיכאל סוקולוף, פרופ' אלדעה ויצמן ופרופ' מרים שלזינגר)

2‑6 באוגוסט 2009 – הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, בוועדה המארגנת של חטיבת הלשון העברית ולשונות היהודים

26 בינואר 2010 – יום עיון לכבוד פרישתם של ד"ר עמוס דודי, ד"ר ניסן נצר וד"ר יעקב פלמן (בסיוע ד"ר זהר לבנת)

26-28.6.2013 – ארגון מושבי הלאדינו בכינוס Variation in Jewish Languages באנטוורפן

28.7.2013‑1.8.2013 – הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, בוועדה המארגנת של חטיבת הלשון העברית ולשונות היהודים

השתתפות בכנסים בינלאומיים (מאז תשס"ה) 1. מגמות בעברית בת זמננו. הכנס הבינלאומי בנושא "שפה בעידן הגלובליזציה: מיקומה של העברית כיום", ירושלים, ספטמבר 2004.

 2. Problemas lingüísticos en la investigación de textos escritos en ladino. Primer encuentro académico programático "El español saluda el judeoespañol (ladino)", Bar Ilan, Ramat Gan, December 2004.

 3. Morphophonemic projection on tenses in Modern Hebrew. ULCL Conference on The Structure of the Verb Phrase in Afroasiatic: Morpho‑phonological and Syntactic Approaches, Leiden, January 2005.

 4. The linguistic unity of Hebrew: Colloquial trends and academic needs. 2005 EAJS Colloquium on the Teaching of Hebrew in European Universities, Yarnton, Oxford July 2005.

 5. חלופות לקסיקליות בתרגומי ההגדה ללאדינו. הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, החטיבה ללאדינו, ירושלים, אוגוסט 2005

 6. Conflicting educational traditions reflected in the linguistic style of Meam Loez. Primer Encuentro Histórico‑Cultural Hispano – Turco – Sefardí, Ankara, November 2005.

 7. Language features of Ladino translations across time and place. The International Congress of the Study of Language and Translation (SLT06), Gent, Belgium, January 2006.

 8. עברית גלויה וסמויה בלדינו רבנית. הכינוס הבינלאומי השני של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם על לשונות היהודים והעברית, ירושלים, יוני 2006.

 9. Recent Research Studies of Contemporary Hebrew: A Description of Its Current State. The VIII Congress of the European Association for Jewish Studies, Moscow, July 2006.

 10. סידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה ומקורותיו בספרד של ימי הביניים. הכנס הבינלאומי על ר' יהודה הלוי: נבארה ותור הזהב בספרד, טודלה, ספרד, ספטמבר 2006.

 11. Between East and West: The Differences Between Ottoman and North African Judeo‑Spanish Haggadoth. Los Sephardíes del Norte de Marruecos: Cultura en Contacto, Beer Sheva, June 2007.

 12. 22. Linguistic Differences between Medieval and Post Exilic Spanish Translations of the Bible. La Biblia en la Literatura del Siglo de Oro, Jerusalem, December 2007.

 13. The Stress of Words with Suffixed +i in Modern Hebrew. Poster presented at the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008.

 14. Affix Order in Modern Hebrew: Syntactic and Morphological Interface. Poster presented at the workshop on Affix Ordering at the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008.

 15. מסורות כתיב והגייה של שני סידורי נשים בלאדינו. הכינוס הבינלאומי השלישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם על לשונות היהודים שבכתב ובעל פה. ירושלים, יוני 2008.

 16. Linguistic Features of a Sixteenth Century Prayer Book for Women. The Fifteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, July 2008.

 17. Lexical Variations in Two Ladino Prayer Books for Women. International Conference on Judezmo Lexicology and Lexicography. Hamburg, September 2008.

 18. מערכות עבריות וזרות בעברית והטעמת מילים בסיומת +י. 2009 International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture, UCL,, לונדון, יולי 2009.

 19. מחקרי העברית החדשה לאן. הרצאת מליאה במושב חידושים במחקרי הלשון לתקופותיה. הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, אוגוסט 2009.

 20. כיצד חוקרים עברית מדוברת?: רב שיח. הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, אוגוסט 2009.

http://www.jewish-studies.org/.upload/gonen.pdf

 1. Recursiveness in Hebrew Word Formation. The 42nd Annual Meeting of SLE "Global Languages, Local Languages", Lisbon, 9-12 September 2009.

 2. The Relationship between Ladino Liturgical Texts and Spanish Bibles. International Conference on Hebrew Literature, the Bible and the Andalusi Tradition in the Fifteenth Century, CCHS-CSIC, Madrid, 5-6 October 2009.

 3. Edition of a women's siddur in Ladino (16th century). La publicasion des texts dans les judéo-langues: Troisième atelier franco-israélien de linguistique des lan juives, Jerusalem, 30 November 2009.

 4. הזיקה בין תרגומי התנ"ך לספרדית לתרגומי התנ"ך ללאדינו. הכינוס הבינלאומי הרביעי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם בנושא "לשונות היהודים: יצירות מקוריות ויצירות מתורגמות", ירושלים, 21‑24 ביוני 2010.

 5. Pre-exilic and Post-exilic Translations Compared: Are They Related? Sixteenth British Conference on Judeo-Spanish Studies, London, 13-15 July 2010

 6. Las palabras hebreas en la prensa judeo-española en Grecia. XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma, 19-24 julio 2010

 7. A Ladino Prayer Book for Women from the Sixteenth Century. The IX Congress "Judaism in the Mediterranean Context" of the European Association for Jewish Studies. Ravenna, Italy, 25-29 July 2010.

 8. Proper Names, Toponyms and Gentilic Nouns in Bible Translations: Medieval Spanish and Post-Ladino Translations Compared. The British Association for Jewish Studies Conference, Yarnton, Oxford, 19-21 July 2011.

 9. Personal Names and Gentilic Nouns in Ladino Bible Translations. The Annual Meeting of the European Association of Biblical Studies, Thessaloniki, Greece, 8-11 August 2011.

 10. Ladino Translations from Italy: The Bible, Pirke Avot, the Passover Haggada, and the Siddur. The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Spread of Jewish Heritage, Ravenna and Florence, Italy, 5-9 September 2011.

 11. Word structure and vowel polarity in Hebrew. Poster presented at the 15th International Morphology Meeting, Vienna University, 9-12 February 2012.

 12. "הֵן" "הִנה" ו"והִנה" בתרגומי לאדינו ובתרגומי ספרד: היבטים מילוניים ותחביריים. מסורות הלשון ולשונות היהודים. אוניברסיטת חיפה, חיפה 25‑26 במרץ 2012.

 13. Hebrew hinne, wǝhinne and hen in the Ladino and medieval Spanish Bible translations of Genesis. The Annual Meeting of the European Association of Biblical Studies and the Society of Biblical Studies, Amsterdam, 22-26 July 2012.

 14. The typology of non-integrated words in Hebrew. Universals and Typology in Word-Formation II, Košice, Slovakia, 26-28 August 2012.

 15. Ladino instructions in Meza de el alma and in Seder Nashim from Thessaloniki in the Sixteenth century. Around the Point: The Languages, Literatures and Cultures of the Jews, Bar Ilan University, Ramat Gan, 17-19 December 2012.

 16. השוואת לשון אצל מחבר אחד בשני ספרי הלכה בלאדינו. הכינוס הבינלאומי החמישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם בנושא "ישן וחדש בלשונות היהודים". ירושלים, 29 באפריל – 2 במאי 2013.

 17. Linguistic variations in early Ladino translations. International Conference on Variation within and across Jewish Languages, University of Antwerp, Antwerp, 26-28 June 2013.

 18. השוואת הלכות בשני ספרי לאדינו מן המאה השש עשרה. הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 28.7.2013‑1.8.2012.

 19. מקורות עלומים לכאורה של הלכות בסידור נשים בלאדינו. יהודים במרחבי הבלקן: היסטוריה, חברה ותרבות. סקופיה, מקדוניה, 29.9.2013‑2.10.2013.

 20. Thessaloniki 1568 and Venice 1713: Language Differences in Two Ladino Books. 18th Conference on Judeo-Spanish Studies, Madrid, CSIC, 30.6.2014-3.7.2014

 21. Ladino Shulḥan Hapanim and Ḥovat Halevavot:Thessaloniki 1568 and Venice 1713. The 10th Congress of the European Association for Jewish Studies, Paris, 20-24 July 2014.

43 השינון שהיה לשנינה. הכינוס הבין-לאומי המקוון עברית בקוונה תחילה: הוראת העברית כשפה נוספת לאוכלוסיות מגוונות בארץ ובעולם. מכון מופ"ת, 10‑11 במאי 2015 http://ivrit2015.macam.ac.il/heb/Documents/ivrit2015

44. Innovative Elements in Newly Formed Hebrew Four-Consonantal Roots. Word Formation Theories II, Kosice, Slovakia, 26-28 June 2015.

45. On One Halakhic Issue in Meza de el alma. Ladino and Yiddish Rabbinic Writing: International Workshop, Jerusalem, 9-10 March 2016.
 1. 46. הגדת סיאטל בלאדינו – בין מסורת לשינוי. הכינוס הבינלאומי השישי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם "לשונות היהודים – לשונות במגע". ירושלים, 20‑23 ביוני 2016.

  47. The Lowest Common Denominator as a Factor in the Formation of Modern Hebrew Phonology. X Colˑlqui Internacional "Problemes i Mètodes d'Història de la LLengua": La complexicat de les llengües. Girona, 27-29 June 2016.

  48. Ladino Versions of Eḥad Mi Yodea. The Nineteenth Conference on Judeo-Spanish Studies, London, 5-7 September 2016.


  49.

  The Status of 16th Century Jewish Women in the Ottoman Empire According to Seder Nashim and Shulḥan Hapanim in Ladino. Jewish Women's Cultural Capital under Islam. Jerusalem (Israel Institute for Advanced Studies), 12-14 June 2017.

  50. Newly Formed Four Consonantal Verbal Roots in Modern Hebrew. Roots V Conference. Queen Mary College, UCL, London, June 16-18 2017.


השתתפות בכינוסים ארציים (מאז תשס"ה) 1. צורנים, גזעים ותמורותיהם במשנת רוזן: מקור ותולָדות. יום עיון במשנתו של חיים ב' רוזן בחקר העברית הישראלית, אוניברסיטת חיפה, דצמבר 2004.

 2. היבטי שיח בספר 'מעם לועז'. הכנס ימי הביניים: חברה תרבות וספרות, מחווה לפרופ' יהודית דישון, אוניברסיטת בר אילן, פברואר 2005.

 3. מה שהיה הוא שיהיה? מגמות בעברית בת זמננו. יום העיון השנתי הארצי של משרד החינוך ו"חלקת לשון" בנושא "עברי, דבר עברית", מכללת דוד ילין, ירושלים, מאי 2005.

 4. עקבות הלאדינו בסלנג העברי. יום עיון בנושא "דרכי הסלנג העברי", אוניברסיטת בר אילן, פברואר 2006.

 5. סידור נשים בלאדינו מן המאה השש עשרה וקשריו לסידור הנשים מספרד של ימי הביניים. כנס "שיח ומגדר בישראל", אוניברסיטת בר אילן, ינואר 2007.

 6. עקרונות התרגום של חובת הלבבות ללאדינו.כינוס על העברית ועל לשונות היהודים לכבוד פרופ' משה בר אשר עם פרישתו לגמלאות, האוניברסיטה העברית, נובמבר 2007

 7. בין לשון המקרא ללשון ימינו. טקסטים עתיקים בלבוש חדש: יום עיון בעקבות תרגום תנ"ך רם. אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, מאי 2009.

 8. הוראת כתיבה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה: רב שיח. הכינוס ה36 של איל"ש, מכללת בית ברל, אוקטובר 2009.

 9. בין לשון המקרא ללשון ימינו. כנס אורנים השביעי "העברית שפה חיה", מכללת אורנים, 1 בפברואר 2010.

 10. היכן נכתב סידור הנשים בלאדינו שנמצא בספרייה בפריז? המפגש העשרים ושישה של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, אוניברסיטת חיפה, 8 בפברואר 2010.

 11. הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיח. סימפוזיון בכינוס העשרים ושבעה של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן, אוניברסיטת תל אביב, 7 בפברואר 2011.

 12. חקרי לב על חקרי לשון: מחקר העברית החדשה בהתהוותו. הכנס הארצי הראשון של תלמידי המחקר בעברית החדשה. אוניברסיטת בר-אילן, 21 ביוני 2011.

 13. מילים עלומות בזמר העברי. תורת השיר ולשונו: מחווה לפרופסור אפרים חזן לרגל פרישתו לגמלאות. אוניברסיטת בר-אילן, 31 בינואר 2012.

 14. לשון הצעירים – מה לעשות בה, לה או עמה? רב שיח בכינוס אתגרים וכיוונים בהוראת העברית, מכון מופ"ת, תל אביב, 29 בפברואר 2012.

 15. מלשון לימודים ללימוד לשון. העברית החדשה ומורשת הדורות: הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה של האקדמיה ללשון העברית, הרצליה, 7‑8 במאי 2012.

 16. ישן, חדש ומתחדש. העברית לאן? כינוס במכללת דוד ילין במלאת מאה שנה לייסוד המכללה בשיתוף האקדמיה ללשון העברית, מכללת דוד ילין, ירושלים, 9 בדצמבר 2012.

 17. לשון תשתית, מגעי לשון, ריבוד חברתי ומשתני לשון. הכינוס על לשונות היהודים והעברית בת זמננו. אוניברסיטת חיפה, 29 בדצמבר 2013.

 18. שנשמע בשורות טובות: השי"ן המודאלית בעברית החדשה. הכינוס המ"א של האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (איל"ש), אוניברסיטת בר-אילן, 19 באוקטובר 2014.

 19. עברית טובה - עברית נכונה - מה הן בעיניי. רב-שיח בוועידת איל"ש המ"ב במכללת דוד ילין בירושלים, 6 באוקטובר 2015.