סילבוס לקורס "הדרכה לכתיבה מדעית"

     אוניברסיטת בר-אילן

הדרכה לכתיבה מדעית 12-772-01/ פרופ' אורה שורצולד

סמסטר א', תשע"ז; אתר הקורס: https://sites.google.com/site/oraschwarzwald/guidance

 

תכנון הקורס

המחצית הראשונה של הקורס מוקדשת ללימוד יסודות הכתיבה המדעית, והמטלות קשורות למאמרים הרשומים למטה. בחלק השני יכתבו התלמידים הצעת מחקר בזעיר אנפין ולצורך זה יחפשו מאמרים הקשורים לנושאי מחקריהם ויכתבו עליהם.

אופן ההגשה: את כל המטלות יש להגיש מודפסות ברווח 1.5 לפחות בגופן דויד 12 או במקביליו באותם גדלים. השוליים מכל צדי הדף הם 2.5 ס"מ לפחות, ועדיף 3 ס"מ. יש לשלוח את המטלות בדואר האלקטרוני: ora.schwarzwald@biu.ac.il בצרופה (Attachment), כטקסט  rtf. שם המגיש יירשם בשם הקובץ.

מועד ההגשה: את המטלות יש להגיש במועד הרשום. אם מסיבה כלשהי לא יתאפשר להגישן בזמן, אפשר לשלחן בדואר אלקטרוני עד שעה 21:00 בערב ביום ראשון שאחריו, וזריזים מקדימים. לא ייבדקו מטלות שיוגשו באיחור. מטלות שיש בהן מספרים יש להגיש בדואר אלקטרוני גם בגרסת  rtf וגם בגרסת  .pdf

חישוב הציון: ממוצעי העבודות שהוגשו. לעבודה הסופית יש משקל של שתי עבודות.

 

נושאי הקורס והמטלות:

 

8.11.2016 – הקדמה; הגדרה

 

15.11.2016 – תיאור תוכנה של קריקטורה או של גרף (עד חמש שורות)

 

22.11.2016 – תקציר של 75 מילים למאמר 2 

 

29.11.2016 – ראשי פרקים למאמר 1

 

6.12.2016 – תקציר של 85 מילים למאמר 5

 

13.12.2016 – השוואת המאמרים 3 ו‑4

 

20.12.2016 – שיעור מחשב; מתן כותרות חלופיות לחמשת המאמרים לעיל; בחירת נושאים למחקר

 

3.1.2017 – רישום ביבליוגרפי של שלושה פריטים לפחות הקשורים למחקר

 

10.1.2017 – סיכום של שלושת המקורות בעמוד אחד לכל היותר

 

17.1.2017 מטרת המחקר; הנחות והשערות

 

24.1.2017  שיטת המחקר

 

31.1.2017  הצעת המחקר השלמה בהיקף של שני עמודים או שני עמודים וחצי (הצעת המחקר תכלול רקע תיאורטי מצומצם [על סמך הפריטים שנבחרו], מטרת המחקר, ההנחות וההשערות, שיטת המחקר וביבליוגרפיה) – תאריך אחרון להגשה: 14.2.2017

 

 

רשימת המאמרים:

 

1.      אלמגור-רמון, רות (תשע"ה), 'על העברית ברשות השידור', העברית סב, עמ' 139‑145.

2.      בר-אדון אהרן (תשמ"ו), 'על תרומתה של העלייה השנייה לתחיית הלשון העברית', דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ד(א), עמ' 70-63. 

3.      בר-אשר, משה (תשע"ה), 'כיצד מתגבש התקן בלשון?', העברית סב, עמ' 89‑98.

4.      גונן, עינת (תשע"ה), 'קביעת דקדוק נורמטיבי ללשון העברית החיה', העברית סב, עמ' 119‑128.

5.      רשף, יעל (תשס"ז), 'לתולדות תיעודו של מבנה הבעלות "יש לו את" בראשית ימיה של העברית המדוברת', לשוננו לעם נו, עמ' 226‑233.