หน้าแรก


ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  ธงชัยวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  thongwittaya

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระโดน

ตำบล :

  ธงชัย

อำเภอ :

  บางสะพาน

จังหวัด :

  ประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์ :

  77190

โทรศัพท์ :

  032695485

โทรสาร :

  032816253

ระดับที่เปิดสอน :

  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  9 มกราคม 2523

อีเมล์ :

  Tongchaiwittaya chaiyoc

                                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :                ธงชัย

                                     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:  260 กม.

                                     ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:          25 กม.