บทที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง

ระบบสุริยะ คือ กลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งใน กาแลกซี ทางช้างเผือก โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
และมีดาวเคราะห์
9 ดวงเป็นบริวาร โคจรมารอบดวงอาทิตย์ โดยดาวเคราะห์ทั้งเก้าจะมีดวงจันทร์ที่โคจรรอบดาวเคราะห์
หรือไม่มีก็ได้ โดยดาวทั้งหมดจะได้รับแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์
 
 
 
 
องค์ประกอบระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล ประกอบด้วย

1. ดาวฤกษ์ เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง เกิดจากก๊าซที่มีการระเบิดอยู่ตลอกเวลา
ให้พลังงานแสง และพลังงานความร้อน ได้แก่ ดวงอาทิตย์ กลุ่มดาวจักราศี ดาวเหนือ

2. ดาวเคราะห์ เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องอาศัยแสง
และพลังงานจากดวงอาทิตย์ โดยดาวฤกษ์จะมีทั้งหมด
9
ดวง
จึงเรียกว่า
ดาวพระเคราะห์ประกอบด้วย

ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงร้อนที่สุด
ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4850 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 57.6 ล้านกิโลเมตร

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นอันดับ 2
และมีสว่างมากที่สุดในยามค่ำคืนจึงเรียกดาวศุกร์ว่า ดาวประจำเมืองในช่วงเช้ามือ เราเรียกว่า ดาวประกายพรึก
ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
12032
กิโลเมตร
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์
107.52 ล้านกิโลเมตร

โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิต และมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1
ดวง อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นอันดับ 3
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
12739 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 148.80 ล้านกิโลเมตร

ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4
มีลักษณะใกล้เคียงกับโลก มีน้ำแข็งปกคลุมทั่วทั้งหมด มีไอน้ำ
กลางวันดาวอังคารจะเย็นกว่าโลก เพราะอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากกว่า
ส่วนกลางคืนก็เย็นจัดกว่าโลก ดาวอังคารมีบริวาร
2
ดวง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6755
กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์
225.60 ล้านกิโลเมตร

ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่และหนักกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
เป็นดาวเคราะห์ดวงที่
5 ประกอบด้วยกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม
มีดวงจันทร์ถึง
16 ดวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 141968
กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 722.80
ล้านกิโลเมตร
ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัส
และเป็นดาวเคราะห์ดวงที่
6 เป็นดาวเคราะห์ที่สวยที่สุด เพราะมีวงแหวนซึ่งเป็นกลุ่มก้อนน้ำแข็งที่โคจรรอบดาวเสาร์
ดาวเสาร์จึงมีอากาศหนาวจัด มีดวงจันทร์เป็นบริวาลทั้งหมด
18
ดวง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
119296
กิโลเมตร
อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์
1417.6 ล้านกิโลเมตร

ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 7
นิยมเรียกว่า ดาวมฤตยูมีดวงจันทร์ 5 ดวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 52096
กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 2852.8 ล้านกิโลเมตร

ดาวเนปจูน
เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่
8 คนไทยเรียก ดาวเกตุ
มีดวงจันทร์ 8 ดวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 48600
กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4496.6 ล้านกิโลเมตร

ดาวพลูโต เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุด มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1
ดาวพลูโต มีก้อนหิมะปกคลุม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2284 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 5865.6
ล้านกิโลเมตร
3. ดาวเคราะห์น้อย เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดเล็ก ที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์
มีปริมาณ
3 – 5 หมื่นดวง อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส

4. ดาวหาง เป็นดาวที่มีรูปร่างเหมือน
เปลวไฟเป็นหางยาว มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์แน่นอนเช่นเดียวกับดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อย
ดาวหางประกอบด้วยก๊าซต่างๆ เปลวไฟที่เห็นเป็นทางก็คือก๊าซและสะเก็ดดาวที่ไหลเป็นทาง

 

วิดีโอ YouTube

Comments