Pytania i odpowiedzi


Najczęściej zadawane pytania

Działamy na rzecz osób migrujących, naszym podstawowym zadaniem jest pomoc i doradztwo dla osób migrujących socjalnie i/lub zarobkowo, nie jesteśmy kasą chorych.

Czy istnieją regionalne różnice w przypadku ustawowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i na Słowacji?


Ogólnie nie ma różnic regionalnych w państwowym systemie opieki zdrowotnej. Wszyscy ubezpieczeni mają prawo do otrzymania koniecznych świadczeń medycznych w takiej samej jakości i z taką samą możliwością dostępu. Różnica polega na tym, że w okolicach miast jest większe zagęszczenie lekarzy. Poszczególne kasy chorych mają też nieco inne oferty oparte o ustawowy katalog świadczeń.

Jakie dopłaty są naliczane za świadczenia medyczne?

Podobnie jak w Polsce także i w innych państwach EU naliczane są dopłaty za korzystanie z pewnych nielicznych świadczeń. Generalnie wysokości dopłat jest podobna jak w Polsce. W szczególności dotyczy to lekarstw.

Czy moja rodzina musi płacić własne składki na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne?

Mimo, że ubezpieczenia zdrowotne są finansowane ze składek, małżonkowie i dzieci nie muszą płacić własnych składek w przypadku spełnienia określonych warunków. Ich ochrona ubezpieczeniowa nie różni się w żaden sposób od ochrony osoby płacącej składki. Rodziny są podobnie jak w Polsce bardzo dobrze zabezpieczone przed niebezpieczeństwem chorób.

Czy jestem ubezpieczony na wypadek bezrobocia?

Istnieje ustawowe ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które jest powszechnie uznawane za element aktywizacji zawodowej. Celem ubezpieczenia jest materialne i socjalne zabezpieczenie po utracie miejsca pracy lub w czasie dłuższego poszukiwania nowego zatrudnienia. Jest ono finansowane ze składek członków. Ubezpieczeniem objęci są z zasady pracownicy i osoby uczące się zawodu. W Niemczech ubezpieczeniem od bezrobocia nie będą objęte osoby pracujące na minijob, czyli zarabiające w Niemczech poniżej 5400 euro w roku, jeżeli jest to ich jedyny dochód.

Czy moje ubezpieczenie zdrowotne jest ważne w Polsce?

W obrębie całej UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii koszta ambulatoryjnego i stacjonarnego leczenia w przypadku niespodziewanej choroby są ponoszone przez kasy chorych po spełnieniu określonych warunków.


Jak wygląda obsługa?

Szybko - nasi specjaliści odpowiadają na pytania dotyczące zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego natychmiast i bez zbędnej biurokracji. Konkretnie oznacza to, że nasi członkowie otrzymują odpowiedź od nas w dni robocze w ciągu 48 godzin. Poza tym członkowie mają nieustanny dostęp do dobrej jakości baz danych, aktualnych wiadomości i leksykonów medycznych w naszym portalu internetowym, gdzie mogą zasięgnąć informacji we własnym zakresie.

Solidnie - wysoki standard obsługi klienta jest dla nas sprawą oczywistą. Specjaliści udzielają informacji z rzetelnych i naukowo sprawdzonych źródeł.

Kompetentnie - czy to doradca do spraw odżywiania, lekarz specjalista czy ekspert od treningu fizycznego - my dysponujemy właściwymi kontaktami. Oczywiście posiadamy także ekspertów z dziedziny ubezpieczeń zdrowotnych. Ich zadaniem jest nie tylko przygotowywanie oferty informacyjnej w Internecie, ale także osobisty kontakt z ubezpieczonymi.

Oferujemy poza tym specjalny serwis dla osób szukających pracy z zagranicy. Jeżeli nie znasz zbyt dobrze języka niemieckiego, to zapewnimy Ci kontakt z pracownikami mówiącymi po polsku lub postaramy się o zapewnienie tłumacza. Nasza infolinia jest dostępna w języku polskim.

Rodzina w centrum uwagi


Kładziemy szczególny nacisk na zdrowie rodziny. Istnieje możliwość bezpłatnego ubezpieczenia całej rodziny lub jej poszczególnych członków w ramach ubezpieczenia rodzinnego. Po spełnieniu określonych warunków dzieci i młodzież do momentu osiągnięcia pełnoletności są również objęci ubezpieczeniem. Także małżonkowie lub partnerzy życiowi korzystają z ochrony ubezpieczeniowej w pełnym zakresie, jeżeli nie mają własnych dochodów lub są one zbyt niskie. Członkowie rodziny mieszkający za granicą mogą być objęci ubezpieczeniem rodzinnym po spełnieniu kilku warunków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach niemieckich kas chorych.

Warunki ogólne

Podstawowe zasady opieki i świadczeń

Optymalna i szeroka ochrona - to coś więcej niż doradztwo w zakresie ubezpieczeń pracowniczych. Postrzegamy się za nowoczesne towarzystwo gwarantujące pomoc w wyborze kasy chorych i ubezpieczenia zdrowotnego. Poza tym oferujemy optymalną pomoc w przypadku wszelkich pytań związanych ze zdrowiem. Wiele osób z całej europy zaufało niemieckim kasom chorych. Cenią sobie one ochronę, jaką daje duża wspólnota ubezpieczonych, oraz kompetencję. Obok klasycznych świadczeń ustawowych kas chorych członkowie korzystają z wielu ofert z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Udostępniamy swoim pracownikom określone świadczenia socjalne za niedrogie składki. Z niektórych świadczeń możesz korzystać już od pierwszego dnia członkostwa.

Ubezpieczenie zdrowotne w Europie

Europejskie państwo kieruje się podstawową zasadą zawartą w Europejskiej Karcie Społecznej, która polega na umożliwieniu wszystkim obywatelom po spełnieniu określonych warunków dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej.

Optymalne świadczenia

Ludzie cenią sobie one ochronę, jaką daje duża wspólnota ubezpieczonych, oraz kompetencję wybranych przez nas kas chorych. Kto jest chory, chce przede wszystkim jednego: wyzdrowieć. Zaufanie, że otrzymywany zabieg pomoże, jest istotnym aspektem rekonwalescencji.

Dobrze zorganizowani

Jesteśmy jedną z większych społeczności wspierająca osoby migrujące socjalnie i zarobkowo. Dbamy o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby. Kluczem do kompleksowych świadczeń u lekarzy i w szpitalach jest elektroniczna karta pacjenta.

Jak zostać członkiem europejskiej kasy chorych

To proste: generalnie każdy, kto mieszka w Europie, może uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Pacjenci mają wybór: każda osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza wedle własnego uznania pod warunkiem, że wybrany lekarz jest akredytowany przez ustawową kasę chorych. Przy tym jest zupełnie nieistotne, czy miałeś już wcześniejsze zachorowania, byłeś operowany lub jesteś aktualnie leczony. Poza tym nie przeprowadzamy kontroli lekarskiej przed przyznaniem ochrony ubezpieczeniowej i nie pobieramy żadnych premii za ryzyko.


Jakie będą Twoje korzyści?

Silna wspólnota - jako jedna z większych organizacji dba o bezpieczeństwo i kompleksową opiekę medyczną w przypadku choroby. Mamy dostęp do wielu pracodawców, co stanowi pokrycie dla wszystkich potrzeb osób migrujących. Dla naszych członków oznacza to możliwość uzyskania opieki za niedrogie składki. Zawsze w Twoim pobliżu - gwarantujemy odpowiednią obsługę klienta w kilku państwach EU. Jesteśmy osiągalni przez telefon oraz pocztę elektroniczną.

Kompleksowa ochrona we wszystkich dziedzinach zdrowia

Oferujemy kompleksową pomoc w ochronie i obsłudze ubezpieczeniowej osób migrujących. Od A do Z: czy to zabieg ambulatoryjny czy dodatkowe ubezpieczenie, świadczenia powinny być najwyższej jakości. Z nami skorzystasz z pełnej ochrony. Obejmuje to przejęcie części lub całości kosztów za zabiegi i pobyty w szpitalu, refundacje za leki i opatrunki, psychoterapię i wiele innych usług zdrowotnych. Dbamy o najwyższy stopień Twojego bezpieczeństwa.

Profilaktyka zdrowotna na najwyższym poziomie

Utrzymanie Twojego zdrowia jest dla nas ważne. Nie zawsze można samodzielnie rozpoznać oznaki choroby. Oferujemy pomoc w rejestracji różnych badań profilaktycznych umożliwiających wykrycie zachorowań we wczesnym stadium, które jeszcze nie sprawiają żadnych dolegliwości. Dzięki temu często możliwe jest szybsze i łagodniejsze leczenie. Także szanse na pełny powrót do zdrowia są wówczas wyższe.